Shrnutí jarních setkání realizátorů IPo MAP

Vydáno: 3 minuty čtení

Dubnová a květnová setkání příjemců IPo MAP se tentokrát tematicky zaměřila na problematiku rovných příležitostí a nabídla těm, kteří uvádějí místní akční plány v život, příklady inspirativní praxe z oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. Některá setkání nově hostila i seminář na téma Sociální sítě a jak na ně…

arní vlna setkání s sebou přinesla několik témat. Zástupci z Agentury pro sociální začleňování hovořili o rovných příležitostech. Často jsme diskutovali o tom, co vlastně inkluze v praxi znamená a jak se promítá do pracovních skupin, v nichž usedají všichni, kdo mají realizaci místních akčních plánů na starosti. Téma inkluze navíc podpořili prezentací i zástupci projektu APIV B, kteří hovořili o síťování škol a jejich podpoře právě v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Při sdílení příkladů dobré praxe jsme nabídli několik tipů do pracovních skupin, které řeší gramotnosti žáků. Nutno však přiznat, že v této oblasti jsme se setkali s tím, že většina tipů se již ve výuce prakticky a efektivně aplikuje. Zástupci MAP proto spíše debatovali o možných modifikacích zmiňovaných aktivit a nápadů. Pracovníci projektu SRP nabídli zúčastněným i zajímavé odkazy, které se prostřednictvím pracovní skupiny mohou dostat dále přímo do spolupracujících škol v územích.

Během některých setkání proběhl seminář na téma Sociální sítě a jak na ně… Lektor David Zouhar s realizátory MAP hovořil o výhodách i nevýhodách sociálních sítí, ukazoval, jak s jednotlivými stránkami pracovat, doporučoval vhodné formáty dle zamýšlených událostí. Nevynechal ani možnosti konkrétního využití sociálních sítí při prezentaci místních akčních plánů.

Výjimečné bylo setkání v Praze, kterého se zúčastnil i zástupce MŠMT Ferdinand Hrdlička. Ten během vystoupení hovořil o prioritách na další operační období, přičemž zdůraznil, že i v nadcházejícím období bude prioritou akční plánování v územích i téma rovných příležitostí ve vzdělávání. Dále pak proběhla diskuse k Metodice rovných příležitostí a k dalším aktuálním tématům.

Setkání příjemců IPo MAP probíhají ještě v červnu, další vlnu plánujeme na podzim, kdy budeme věnovat opět prostor tématu inkluze, zaměříme se na konkrétní řešení situace v území a nabídneme příklady dobré praxe. V rámci spolupráce poskytneme prostor zástupcům krajů, kteří pravidelně informují o vlastních aktivitách a také o školských inkluzivních koncepcích, které zpracovávají, a to i ve spolupráci s realizátory MAP.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem realizátorům MAP za jejich optimismus a úsilí, které v území vyvíjejí, a za to, jak aktivně pracují nejen se školami, které si jejich aktivit cení čím dál více.

Zdroj: https://www.nidv.cz/strategicke-rizeni/197-aktuality/1879-shrnuti-jarnich-setkani-realizatoru-ipo-map