Seminář "Podpora mnohojazyčných tříd" - Volná místa

Vydáno: 2 minuty čtení

Národní ústav pro vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy pořádají ve dnech 14. – 15. 4. 2016 mezinárodní seminář k tématu mnohojazyčnosti a jazyků ve škole, který bude veden zahraničními odborníky. Dvoudenní seminář je určen pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií, které se zajímají o roli jazyků ve škole, přínos mnohojazyčného prostředí a roli vyučovacího jazyka ve výuce. Pracovními jazyky semináře jsou angličtina a němčina.

Vzdělávání v jazykově a kulturně různorodých třídách

Národní ústav pro vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy pořádají ve dnech 14. – 15. 4. 2016 mezinárodní seminář k tématu mnohojazyčnosti a jazyků ve škole, který bude veden zahraničními odborníky. Dvoudenní seminář je určen pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií, které se zajímají o roli jazyků ve škole, přínos mnohojazyčného prostředí a roli vyučovacího jazyka ve výuce. Pracovními jazyky semináře jsou angličtina a němčina.

Co se v semináři dozvíte?

  • Co se skutečně skrývá pod pojmem mnohojazyčnost,
  • jak rozvíjet a využívat účinné metody a strategie, které čerpají z role rozmanitého jazykového prostředí ve škole,
  • jak přizpůsobovat výukové materiály pro jazykové potřeby své třídy a školy,
  • jak definovat jazykové cíle ve vyučovacích předmětech,
  • jak ve výuce využít ve prospěch ostatních žáků odlišné mateřské jazyky žáků-cizinců,
  • jak podporovat mnohojazyčnost jako součást ŠVP a vlastního hodnocení školy.

Účastníci

Seminář není určen pro individuální zájemce, ale pro skupinu učitelů vždy z jedné školy. Semináře se účastní 3 – 4 učitelé z jedné školy, ideálně v tomto složení: učitel cizího jazyka, učitel češtiny, učitel odborného předmětu, ředitel školy. Složení skupiny rovněž závisí na možnostech a potřebách každé školy.


V případě zájmu je možné hlásit se zde do 23. 3. 2016.

(Aktuálně jsou volná poslední místa pro 3-4 členné týmy ze 4 škol.)

Účast na semináři bude škole potvrzena a následně bude kontaktována k zajištění praktických potřeb (ubytování, doprava atd.). Seminář je organizován Evropským střediskem pro moderní jazyky při Radě Evropy a je spolufinancován Evropskou komisí. Účast na semináři je bezplatná. Doprava, ubytování a občerstvení jsou plně hrazeny.

Termín: 14. – 15. 4. 2016

Místo konání: Praha, Hotel Duo: www.hotelduo.cz