Sekundární analýza: Vztah velikosti školy a kvality vzdělávání

Vydáno: 1 minuta čtení
Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, která se věnuje vztahu nastavení organizace 2. stupně základní školy a vybraných faktorů kvality vzdělávání s cílem zjistit, zda existují významné rozdíly mezi základními školami charakteristickými širším nastavením organizace 2. stupně na jedné straně a základními školami charakteristickými užším nastavením organizace 2. stupně na straně druhé.
Šíře nastavení organizace je chápána ve smyslu počtu velikosti tříd. Zjištění rozdílů opodstatňuje úvahy o přínosech konsolidace organizačního nastavení 2. stupně základních škol v prostředí decentralizovaného a fragmentovaného českého školství.

Sekundární analýza je výstupem společných analytických aktivit České školní inspekce a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a následných interních diskusí k této problematice v rámci resortu. Součástí sekundární analýzy jsou také společná doporučení České školní inspekce a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro zřizovatele a vzdělávací systém.

Zdroj: https://csicr.cz/cz/Aktuality/Sekundarni-analyza-Vztah-velikosti-skoly-a-kvality