Sekundární analýza PISA 2015

Vydáno: 1 minuta čtení

Česká školní zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření PISA 2015 zaměřenou na vybrané aspekty školního vzdělávání, které mají vliv na výsledky žáků (zejména složení tříd, metod uplatňovaných učitelem a využívání technologií).

Řízení školyJedním z hlavních přínosů předkládané sekundární analýzy je dílčí propojení dat mezinárodního testování přírodovědné, matematické a čtenářské gramotnosti PISA 2015 s daty národního elektronického zjišťování realizovaného prostřednictvím systému InspIS DATA a dalšími externími datovými zdroji.

Shrnutí hlavních zjištění

Vliv složení třídy, metod uplatňovaných učitelem a využívání technologií na výsledky českých žáků - Sekundární analýza PISA 2015 - PDF

 

 

Zdroj: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Sekundarni-analyza-Vliv-slozeni-tridy,-metod-uplat