Se společným vzděláváním poradí také Centra podpory

Vydáno: 2 minuty čtení

Případné problémy v oblasti společného vzdělávání pomáhají školám v praxi řešit Centra podpory. Ta vznikla na všech krajských pracovištích NIDV v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi hrazeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

V každém Centru podpory je učitelům, rodičům, ale i dalším zájemcům k dispozici krajský metodik. Ten poskytuje poradenství v oblasti legislativy, vzdělávání žáků s potřebou podpory ve vzdělávání, nebo také profesní a vzdělávací podporu pracovníkům škol.

„V současné době probíhá navazování spolupráce krajských metodiků s dalšími odborníky za účelem síťování a vytváření krajských databází užitečných kontaktů z oblasti inkluzivního vzdělávání“ doplňuje další důležitou aktivitu Center podpory regionální metodička Lucie Stanjurová a pokračuje: „Lidé tak nemusejí sami zdlouhavě zjišťovat, na jaké zařízení se v konkrétním kraji obrátit, ale mohou jednoduše kontaktovat naše Centrum, a to jim pomůže vybrat nejlepší řešení s ohledem na problém, který je trápí,“ dodává.

Nový pětiletý inkluzivní projekt, který začal letos v dubnu a skončí na jaře v roce 2022, se kromě konzultačních a poradenských služeb soustředí především na rozvoj osobnostních a profesních kompetencí pedagogů přímo ve školách.

V rámci projektu Podpora společného vzdělávání získá dále 12 škol v každém kraji speciálně vyškolené mentory a kouče. Profesní podporu doplňují kurzy Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené jak na oblast řízení školy, tak na prohlubování a upevňování kompetencí v oblasti plánování a organizace výuky. Těmto školám budou k dispozici také služby speciálních pedagogů, dětských psychologů a dalších expertů, které si vyberou podle svých konkrétních potřeb.

V krajích se dále rozjíždějí informační semináře pro rodiče, pedagogy i veřejnou správu, jejichž cílem je šířit ověřené a objektivní informace i povědomí o tom, co se v souvislosti se společným vzděláváním ve školách změnilo a jak vše funguje v praxi. V plánu je také vytvoření webové aplikace společného vzdělávání, kde si budou moci zájemci vyhledat různé informace, kazuistiky, příklady dobré praxe či projít připravenými e-learningovými kurzy. Připravena by měla být v roce 2018.

Další informace zde

Zdroj