Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Vydáno: 1 minuta čtení

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015. 

Úplné znění kritérií hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 je k dispozici ke stažení zde:

sdeleni_kriteria_hodnoceni_MZ_2015.pdf (85,13 KB)

Přílohy, které jsou nedílnou součástí kritérií hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015, jsou k dispozici ke stažení zde:

prilohy_1_8_sdeleni_kriteria_hodnoceni_MZ_2015.pdf (122,23 KB)