Screening symptomatiky poruch autistického spektra, škála CARS

Vydáno: 1 minuta čtení

Potřebujete se naučit vyhodnotit, zda se u dítěte, se kterým pracujete, jedná o poruchu autistického spektra? Nabízíme kurz, kde si účastníci osvojí rychlou a velice efektivní screeningovou škálu CARS.

Úvodem tohoto dvoudenního kurzu získají účastníci základní informace o škále CARS, jejích výhodách i nevýhodách, a o projevech poruch autistického spektra, které jsou nutné pro pochopení dílčích oblastí škály. Tři čtvrtiny času jsou v kurzu věnovány praktickému procvičení škálování podle videoukázek, včetně některých diagnosticky komplikovanějších případů (děti s těžkým mentálním postižením, nevidomá dívka apod.).

Počet hodin: 16

Kurz je akreditován u MŠMT.

Přednášející:

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. - metodická ředitelka odborných programů Národního ústavu pro autismus, z.ú. (NAUTIS)

Termín konání: 22. – 23. 2. 2016

Místo konání: Diagnostické středisko NAUTIS, Praha 6, Libocká 40

Cena kurzu: 3200,- Kč

Více informací a možnost přihlášení na webových stránkách www.vzdelavani.apla.cz nebo na emailu andrsova@apla.cz, kde vám také rádi odpovíme na vaše dotazy.