Samet na školách: Výročí 17. listopadu si připomínají studenti i učitelé po celé republice

Vydáno: 6 minut čtení

17. listopad je svátkem studentstva a letos také dnem, kdy si připomínáme už 33. výročí svobody. Samet na školách přináší do škol téma sametové revoluce, možnost připomenout si události let 1939 a 1989 a reflektovat jejich odkaz a společenské výzvy dnešních dní. Tematické programy budou letos probíhat na zhruba 80 školách po celé republice. Bohatou nabídku aktivit do výuky připravily neziskové organizace, které na projektu spolupracují. Na některých školách pořádají sametové festivaly přímo studenti pro své spolužáky. Za projektem stojí spolek Díky, že můžem a organizace Post Bellum.

Jakým tematickým okruhům se Samet na školách věnuje? Samozřejmě moderním dějinám, a to mimo jiné prostřednictvím zážitkových workshopů nebo besed s pamětníky. Ale také řadě aktuálních společenských témat, mimo jiné lidskoprávní problematice, demokracii, klimatu, médiím nebo občanské angažovanosti. Tu se snaží projekt u studentů podporovat dlouhodobě. Zároveň v letošním roce do programu přibyly workshopy a besedy věnované Evropské unii nebo Ukrajině s ohledem na současné dění. A díky podpoře nadace Friedricha Naumanna program doplnila také série online přednášek a besed se zahraničními hosty. V rámci nich se studenti mohou přímo seznámit s aktuálním vývojem v zemích střední a východní Evropy v širším historickém a celospolečenském kontextu.

Školy si programy z nabídky mohou objednat až do konce roku, většina z nich je k dispozici zdarma. „O programy z nabídky od našich spolupracujících organizací je každoročně velký zájem, učitelé oceňují, že je díky Sametu na školách najdou všechny na jednom místě,” říká Aneta Poslovská ze spolku Díky, že můžem.

Projekt klade důraz také na spolupráci mezi studentskými týmy a jejich učiteli. Na dvacítce škol tak proběhnou sametové festivaly, projektové dny v režii samotných studentů. Organizátoři vybízejí studenty k pořádání akcí mimo jiné proto, že tím mohou získat celou řadu nových zkušeností. „Máme radost, že na některých školách už se za čtyřletou dobu existence našeho projektu staly festivaly tradicí a konají se i letos, zároveň se přidávají další školy a nadšení aktivní studenti,” říká koordinátorka škol Anežka Rucká ze spolku Díky, že můžem.

Připomínku sametové revoluce, a letos také událostí roku 1968, chystají třeba na pražském Gymnáziu Jana Nerudy. „Na naší škole se koná hodně akcí přes celý rok a výročí sametové revoluce si nikdy nenecháme ujít. Loni jsme řešili program po vlastní ose i z nabídky Sametu a skvěle se to doplňovalo. Letos chystáme kavárnu, tuzex, přednášky a workshopy, či možnost nahlédnout do Jugoslávie a NDR,“ říká jedna z organizátorek Emílie Šulcová.

Festival připravují i Gymnáziu Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích, kde proběhl i loni. V rámci programu Samet na školách 2.0 se tamní organizátorky staly ambasadorkami celého projektu a pomáhají tak i dalším školám organizovat sametové festivaly. „Na některých školách v našem městě se bohužel studentům nepodařilo festival prosadit, ale poradili jsme si. Připravujeme společnou komunitní akci pěti škol v předvečer výročí sametové revoluce, 16. listopadu. Bude tam literární čtení, sekáč, koncerty studentských kapel. Kromě toho ten den dopoledne bude probíhat program i přímo u nás ve škole,” těší se studentky Anna Medová a Lucie Váchová z Českých Budějovic.

Zmíněný projekt Samet na školách 2.0 cílí především na podporu středních odborných škol a učilišť, kde zatím festivaly ani jednotlivé přednášky tolik neprobíhaly. „Demokracie je zodpovědností nás všech. V programu Active Citizens Fund, který spravuje Nadace OSF, proto posilujeme sebevědomou společnost založenou na aktivním občanství, vzájemné spolupráci a zapojení všech generací. Podpořený projekt Samet na školách 2.0 se významně podílí na rozvoji kritického myšlení a osvětě ve vztahu k moderním dějinám i současnému dění a zapojuje mládež do společné debaty o stěžejních tématech a hodnotách,” popisuje Khrystyna Verbytska, koordinátorka programu Active Citizens Fund. Zapojeny jsou také ambasadorky z dalších regionů a na vybraných školách startuje program Aktivní občanství, připravovaný ve spolupráci s organizacemi Občankáři, Člověk v tísni, Stužák, Post Bellum a Greenpeace ČR.

V letošním roce se Sametu na školách účastní nejen základní a střední školy, ale zapojí se také hned několik vysokoškolských fakult. I na těch budou probíhat programy pod taktovkou studentských spolků. Tematické debaty proběhnou na Právnické fakultě, Filozofické fakultě, Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a dalších. Politologický klub Fakulty sociálních věd UK ve spolupráci s iniciativami Politika (nejen) pro mladé a Studentská Hybernská připravují nabitý program v pátek 18. listopadu pod názvem „Zaspali jsme?“. Oslavy sametové revoluce na svých školách uspořádají také studenti z ČVUT v Praze, ČZU a Lékařské fakulty Univerzity Hradec Králové.


Projekt Samet na školách pořádají spolek Díky, že můžem a organizace Post Bellum, z.ú. (Paměť národa). Do projektu se v loňském roce zapojilo celkem 106 škol z celé republiky, na kterých se uskutečnilo téměř 100 různých programů. Celkem objednaných programů bylo 360. Sametové festivaly se v minulém školním roce konaly na celkem 18 školách.

Projekt Samet na školách 2.0 podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Pilotně probíhá v Ústeckém, Středočeském, Jihočeském a Moravskoslezském kraji. Na závěr projektu vznikne metodika, jejíž výstupy budou sloužit pro rozvoj a pokračování projektu po celé ČR.

Díky, že můžem je spolek tvořený třemi desítkami studentů a mladých lidí. Devátým rokem organizují největší listopadové oslavy svobody. Spolku se podařilo utvořit tradici občanských a kulturních oslav sametové revoluce přímo na Národní třídě. Společně s ostatními chtějí říct „Díky, že můžem” všem těm, kteří se zasloužili o to, že dnes žijeme svobodně.  Usilují o kultivaci angažované občanské společnosti ctící humanistické a demokratické ideály. Takové, která bere svobodu jako zodpovědnost, nikoliv však samozřejmost.

Na 17.11. připravuje Post Bellum již tradičně v Národním divadle Ceny Paměti národa – ocenění pro osobnosti, které ve svých životech prokázaly, že čest, svoboda a lidská důstojnost nejsou jen prázdná slova. Více informací o letošních laureátech na www.cenypametinaroda.cz.

Kontakt pro média:

Michaela Szkála, michaela.szkala@postbellum.cz, (+420) 603 841 422

Zdroj: TZ Post Bellum