Samet na školách je příležitostí k revolučnímu pohledu na aktuální témata ve výuce. Zapojuje studenty i učitele

Vydáno: 5 minut čtení

17. listopad je nejen svátkem svobody a demokracie, ale také studentstva. Samet na školách je vzdělávací projekt, který si klade za cíl reflektovat odkaz událostí roků 1939 a 1989 v kontextu aktuálního dění. Přináší tak do škol nejen aktivity zaměřené na výuku moderních dějin, ale také současná témata. Jako jsou občanská angažovanost, životní prostředí nebo nová média. Za projektem stojí spolek Díky, že můžem a organizace Post Bellum (Paměť národa). Tematické programy proběhnou letos na více než 90 školách po celé zemi. Obsahem těchto aktivit jsou také připravené programy od neziskových organizací, které se na projektu podílejí. Studenti pořádají své vlastní školní festivaly pro spolužáky, vyučující mohou využít jednotlivé aktivity ve výuce.

Jaké programy Samet na školách do tříd přináší? Studenti mohou nahlédnout do dějin buď skrze zážitkové workshopy nebo třeba při setkání s pamětníky. Součástí nabídky pro školy je ale zejména velké množství různých workshopů a besed. Mezi jejich témata patří lidská práva, demokracie, ale i změna klimatu, digitální svět či zmíněná občanská angažovanost. Tu se projekt snaží u studentů podporovat především. Naprostá většina besed, přednášek a dalších aktivit je k dispozici zdarma. Zapojených organizací do programu je bezmála 60. Patří mezi ně Amnesty International, Asociace pro mezinárodní otázky, Česká středoškolská unie nebo třeba Konsent. Ze studentských organizací jsou zapojené spolky Politika (nejen) pro mladé, Aignos věnující se umělé inteligenci a v neposlední řadě Stužák propojující vysokoškoláky se středoškoláky. Prohloubila se také spolupráce s akademiky z různých univerzit a oborů

Nabídka programu ale je mnohem širší, záměrně koncipovaná tak, aby si učitelé i studenti z ní mohli vybírat podle libosti a téma sametové revoluce bylo jen jakýmsi odrazovým můstkem. Učitelé si pochvalují, že najdou díky Sametu na školách všechno takto na jednom místě,“ zdůrazňuje Matouš Ettler, vedoucí vzdělávacích aktivit spolku Díky, že můžem. Programy z nabídky si mohou školy objednávat až do konce roku, zatím si jich studenti i učitelé objednali přes 260.

Sami studenti si na své škole (ve spolupráci s pedagogy) mohou uspořádat festival. Zároveň organizací podobné akce mohou získat celou řadu nových zkušeností. Ti, kteří se pro tuto cestu letos rozhodli, měli možnost se zúčastnit Akademie Díky, že můžem, která se konala v říjnu na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Praze. Studenti získali inspiraci pro pořádání vlastního festivalu, ale i nové kontakty. Během dne prošli jednotlivé kroky přípravy projektového dne a mohli si také několik workshopů vyzkoušet, na závěr dorazil na besedu také influencer Karel „Kovy“ Kovář. Organizátoři tak předali studentům znalosti a zkušenosti, které sami získali při přípravách Korza Národní, které spolek Díky, že můžem rovněž pořádá.

Každý festival je jedinečný a odráží kreativitu studentů dané školy. Důkazem toho je třeba pestrý program Gymnázia Mnichovo Hradiště, které se zapojí už potřetí. „Jako velmi populární se ukázala témata týkající se genderové rovnosti, médií nebo třeba také ekologie. V programu ovšem samozřejmě nikdy nechybí ani prvky historie a připomínek samotného listopadu 1989, ať už formou přednášek a workshopů, či výzdobou školy a zvoněním klíči,“ říká Aneta Odnohová, která je zároveň jednou z ambasadorek Sametu na školách.

Další „sametový“ festival plánují například na VOŠ, SPŠ a JŠ v Kutné Hoře. „Jenom vzpomínat na 17. listopad, zapalovat svíčky a dojímat se, je málo. Ve škole řešíme i klimatickou změnu, problém migrace a další palčivé otázky naší současnosti. Obě témata spojuje aktivní občanství,” vysvětluje Karolína Justová, učitelka dějepisu a občanské nauky z kutnohorské průmyslovky. Její slova dokládá to, že organizace festivalu pro celou školu nebyla poslední akcí tamních studentů, následně uspořádali i několik dalších akcí ve veřejném prostoru.

Společné akce ve veřejném prostoru jsou další novinkou letošního ročníku. Spolupracují na nich studenti hned z několika škol zároveň. Chystají se třeba v Českých Budějovicích nebo na Opavsku.

Zapojují se také vysoké školy, kde akce připravují tamní studentské spolky. Studenti Arts managementu na VŠE v Praze chystají debatu o výzvách svobodné tvorby, dále program proběhne například v Kampusu Hybernská v rámci Univerzity Karlovy. Mimo Prahu třeba na Technické univerzitě v Liberci nebo Slezské univerzitě v Opavě.

Aktivity Sametu na školách se zaměřují také na osvětu na středních odborných školách a učilištích. Cílem nadstavbového projektu Samet na školách 2.0 je studenty oslovit a zároveň doplňovat mezery v tématech, na které školy nemají tolik v rámci odborně zaměřené výuky prostor. Program se realizuje od dubna 2022 do konce března 2024 v Jihočeském, Moravskoslezském, Středočeském a Ústeckém kraji. „Samet na školách přináší hodnoty demokracie do škol. Představuje 17. listopad mladým lidem, učí je, jak být aktivními hybateli dění. V programu Active Citizens Fund podporujeme právě takové projekty, které posilují společnost a přispívají k její aktivitě, podílí se na rozvoji kritického myšlení u všech generací a rozvíjejí neformální vzdělávání,“ říká Hana Slunská, manažerka programu Active Citizens Fund, který spravuje Nadace OSF v konsorciu s Výborem dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a Skautským institutem.

Zdroj: Díky, že můžem

Další aktuality