Šablony II – poslední šance pro podání žádosti

Vydáno: 1 minuta čtení

Datum ukončení příjmu žádostí do výzvy Šablony II se blíží. 

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o blížícím se termínu ukončení příjmu žádostí o podporu výzvy Šablony II (výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064).

Do 28. června 2019

Termín pro podávání žádostí končí v pátek 28. června 2019 ve 14 hodin.

Oprávněnými žadateli výzvy jsou mateřské školy, základní školy, školní družiny, školní kluby, střediska volného času a základní umělecké školy.

Doporučujeme neponechávat podání žádosti na poslední chvíli z důvodu možného přetížení MS2014+ i technické podpory MS2014+ a konzultační linky pro zjednodušené projekty.

Veškeré potřebné informace o výzvě

 

Řízení školy

 

 

Zdroj: Oznámení MŠMT, OP VVV ze dne 12. 6. 2019