Šablona na podporu přípravy dlouhodobých záměrů v kraji

Vydáno: 1 minuta čtení

Šablona má doporučující, nikoliv závazný charakter. Jde o rámcový obsah dokumentu a kapitoly je možné členit podrobněji či jinak a nazvat dle vlastního uvážení kraje.

MŠMT připravilo pro zpracovatele dlouhodobých záměrů v kraji k případnému využití návrh šablony dlouhodobého záměru, který vychází a je v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění vyhlášky č. 150/2022 Sb. a připravovaným Dlouhodobým záměrem ČR 2023-2027.

Šablona ke stažení

Zdroj: MŠMT