S novým rokem přijde i nový platový řád pedagogických pracovníků

Vydáno: 2 minuty čtení

Od nového roku bude platit nový platový řád pedagogických pracovníků. Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících byl doplněn o další pravidla upravující odměňování pedagogických pracovníků. Změny se týkají například platových tarifů a struktury jejich stupnice.

Nový platový řád má obsahovat „dynamickou“ úpravu minimální výše platových tarifů pedagogických pracovníků. Ta bude každoročně přehodnocována s ohledem na vývoj průměrné mzdy v národním hospodářství. Nynější minimální výše platových tarifů je již značně překonaná. Například ve 12. platové třídě je výše stanovena na 16 tisíc korun.

Další novinkou je změna struktury stupnice platových tarifů. Platový postup bude zrychlen služebně mladším pedagogům, ovšem za cenu zpomalení u služebně starších pedagogů. Nejvyšší platový stupeň má začít s 25. rokem započitatelné praxe. Pedagogům s touto a rozsáhlejší praxí bude výše platových tarifů upravována vždy s ohledem na vývoj průměrné mzdy v národním hospodářství.

Úpravy s sebou nesou bezpochyby řadu pozitiv. Zákonodárci touto iniciativou ukázali, že považují pedagogické pracovníky za skupinu, která si zaslouží určité privilegované postavení.

Jaká změna školám zvýší administrativní zátěž? Zasáhne nový platový řád všechny školy? A jaké námitky přetrvávají na straně vládní exekutivy? Více se dočtete v Pracovní siutaci "Nový platový řád pedagogických pracovníků". Využijte 30denní přístup zdarma do webové aplikace Řízení školy online. Přehledně zpracované pracovní situace, aktuality, rozhovory a inspiraci máte na dosah.

 

Zdroj: Redakce Řízení školy, Pracovní situace Řízení školy online