S aplikovanými úlohami z matematiky má při maturitě potíže i velká část studentů gymnázií a lyceí

Vydáno: 2 minuty čtení

Tisková zpráva EDUin

Analýza výsledků maturitního testu z matematiky, kterou pro ministerstvo školství zpracoval Cermat, ukazuje, že některé typy úloh dělají problémy maturantům ze všech typů škol, včetně gymnázií a lyceí. Vedle úloh testujících zvládnutí těžšího učiva jsou to úlohy, které jsou v tomto materiálu pojmenovány jako slovní.

Materiál ministerstvo zveřejnilo na svém webu na podnět Oldřicha Botlíka z iniciativy Maturitní data – odtajněno. Zpracovat si ho nechalo před tím, než ministr oznámil svůj záměr odložit zavedení povinné maturity ze tří předmětů, včetně matematiky. Z údajů vyplývá, že i když didaktický maturitní test jako celek není pro absolventy gymnázií a lyceí příliš velkou výzvou, u některých konkrétních úloh to neplatí. Jde z velké části o tzv. aplikační úlohy, které vyžadují, aby maturant přečetl zadání, analyzoval problém a zvolil vhodné matematické řešení.

Shrnutí výsledků maturitních testů z matematiky z dílny Cermatu není jediným materiálem, který v posledních dnech poukázal na to, že se u žáků během školní docházky nedaří optimálně rozvíjet schopnosti potřebné pro rozpoznání a řešení problémů nejen v matematice, ale obecně v přírodovědných oborech. K podobným závěrům dospěla publikace, ve které Česká školní inspekce (ČŠI) minulý týden uvolnila testovací úlohy z mezinárodního šetření PISA 2015 věnovaného primárně přírodovědné gramotnosti. ČŠI v této publikaci vedle zveřejnění testovacích otázek shrnuje i poznatky ze seminářů, během nichž představovala výsledky testů PISA 2015 a TIMSS 2015 učitelům různých aprobací z různých typů škol.

ČŠI konfrontuje výsledky v testech a testy samotné se školní praxí a popisuje výstupy z debat s učiteli, které nad výsledky po roce 2016 vedli. Považuji to za velmi důležitou sondu do výuky matiky, fyziky a chemie,“ říká k tomu analytik EDUin Štěpán Kment.

Podle ČŠI ovlivnila výsledky českých dětí v testech přírodovědné gramotnosti i podoba běžných školních testů, které ověřují především schopnost aplikovat vzorečky, zatímco testy PISA požadují kriticky vyhodnotit informace, vytvářet vlastní hypotézy, chápat vědecký výzkum nebo interpretovat data.

Zdroj: https://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-s-aplikovanymi-ulohami-z-matematiky-ma-pri-maturite-potize-i-velka-cast-studentu-gymnazii-a-lycei/