Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí a dospělých s AS a vysoce funkčním autismem

Vydáno: 1 minuta čtení

Účastníci tohoto dvoudenního kurzu se seznámí s deficity v oblasti sociálního chování a komunikace u lidí s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem a možnostmi jejich kompenzace. Stěžejní část kurzu je věnována praktickým nácvikům sociálních a komunikačních dovedností. Součástí kurzu je také seznámení se způsoby vedení individuálních a skupinových forem nácviků sociálních dovedností a terapií nízkého sebevědomí.

Kurz obsahuje praktickou i teoretickou část, je vedený především zážitkovou formou.

Počet hodin: 16

Kurz je akreditován u MŠMT.

Z obsahu kurzu:

Symptomatika Aspergerova syndromu; Popis deficitů v oblasti komunikace a sociálních dovedností.

Konfliktní situace vyplývající z těchto deficitů (verbální agrese, impulsivita, destruktivní tendence) a jejich řešení.

Motivační systémy.

Techniky rozvoje sociálních a komunikačních dovedností.

Práce s automatickými myšlenkami dětí a dospělých s AS a VFA.

Terapie nízkého sebevědomí.

Praktické ukázky, příklady z praxe.

Přednášející:

Mgr. Julius Bittmann – KBT terapeut

Mgr. Lenka Bittmannová – speciální pedagožka

Termín konání: 22. – 23. 3. 2016

Místo konání: Praha

Cena semináře: 3200,- Kč

Více informací a možnost přihlášení na webových stránkách www.vzdelavani.apla.cz nebo na emailu andrsova@apla.cz, kde vám také rádi odpovíme na vaše dotazy.