Rozvoj přírodovědné gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019

Vydáno: 1 minuta čtení

Tematická zpráva

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na míru podpory, rozvoj a dosaženou úroveň žáků v přírodovědné gramotnosti ve školním roce 2018/2019.Řízení školy online

 

Tematickou zprávu si můžete přečíst v elektronické podobě v režimu flipViewer či v souboru PDF.

 

Zdroj: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Rozvoj-prirodovedne-gramotnosti-n