Rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018

Vydáno: 1 minuta čtení

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která podrobně analyzuje podmínky a průběh rozvoje matematické gramotnosti v základních a středních školách a dosaženou úroveň matematické gramotnosti u žáků 9. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škol ve školním roce 2017/2018. 

Řízení školy onlinePodstatnou složkou výpovědí České školní inspekce o kvalitě vzdělávání v konkrétní škole i o kvalitě vzdělávací soustavy jako celku je hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných rámcových vzdělávacích programů (dále i „RVP“), přičemž předmětem zájmu není pouze vzdělávání v profilových či neprofilových vyučovacích předmětech, ale v pravidelných cyklech se Česká školní inspekce zaměřuje také na sledování rozvoje vybraných gramotností.

Tematickou zprávu si můžete přečíst v online verzi v režimu flipViewer nebo jako PDF.

 

Zdroj: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Rozvoj-matematicke-gramotnosti-na