Rozvoj kompetencí studentů připravujících se na pedagogická povolání, podporu akademiků a pedagogů, kteří je vzdělávají

Vydáno: 1 minuta čtení

Inovace studijních programů učitelství nebo vzdělávacích programů pro provázející učitele, realizace stáží v zahraničí, na prevence studijní neúspěšnosti, vzájemnou spolupráci a síťování.

Žádost o podporu do výzvy Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek může žadatel předložit od 12. 7. 2023 – 31. 1. 2024 do 14:00:00 hodin (nebo do vyčerpání alokace) v aplikaci IS KP21+ s tím, že první uzávěrka bude 31. 8. 2023.

Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy.

 

Zdroj: OP JAK