Rozšiřující studium učitelství mateřských škol

Vydáno: 1 minuta čtení

Centrum dalšího vzdělávání TU v Liberci nabízí rozšiřující studium učitelství MŠ.

Čtyřsemestrové studium je určeno absolventům vysokých škol oborů učitelství 1. stupně ZŠ, vychovatelství, pedagogika volného času, pedagogika a absolventům VOŠ oborů vychovatelství, kteří pracují jako učitelé v MŠ.

Přijímací zkouška se nekoná. Podmínkou přijetí ke studiu je výše uvedené vzdělání.

Kurz je organizován kombinací distanční a prezenční formy studia. Prezenční výuka probíhá o víkendech. Cílem kurzu je rozšířit pedagogickou kvalifikaci o způsobilost pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. V průběhu studia absolventi získají potřebné poznatky z aplikované pedagogiky a psychologie předškolního věku a krátce se seznámí s jednotlivými metodikami (tělesná, výtvarná, hudební a dramatická), z nichž pak zvolí dvě a z jedné vykonají závěrečné zkoušky.

Studium je akreditováno pod č. j. MSMT-16724/2014-1-611.

Bližší informace: https://www.cdv.tul.cz/index.php/dalsi-vzdelavani-pedagogickych-pracovniku/