Rozsah PPČ od září

Vydáno: 4 minuty čtení

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o rozsahu PPČ dnes vyšlo ve Sbírce zákonů, změny jsou účinné od 1. 9. 2022

Metodiku MŠMT a kalkulačku, která vznikla za velkého přispění Krajského úřadu Královéhradeckého kraje naleznete na https://www.edu.cz/metodiky-ke-zmenam-ve-stanovovani.../

Metodiky ke změnám ve stanovování přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele školy a školských zařízení, a vedoucích učitelů praktického vyučování

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1. 9. 2022, upravuje nová pravidla pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti pro zástupce ředitele školy nebo školského zařízení a vedoucí učitele praktického vyučování. MŠMT připravilo pro ředitele škol a školských zařízení návod pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti těmto vedoucím pedagogickým pracovníkům podle nových pravidel.
Z důvodu specifické úpravy pro školy, ve kterých se uskutečňuje praktické vyučování, tedy pro střední a vyšší odborné školy a konzervatoře, byla připravena zvláštní verze metodického materiálu specificky pro tyto subjekty.

Dále MŠMT zveřejňuje k využití jednoduchý nástroj (kalkulačku), pro výpočet celkového snížení, o které je možné snížit přímou pedagogickou činnost zástupců ředitele školy či školského zařízení dané právnické osoby. Kalkulačka vznikla za velkého přispění Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Základní informace pro ZŠ

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1. 9. 2022, upravuje nová pravidla pro stanovení rozsahupřímé pedagogické činnosti pro zástupce ředitele školy nebo školského zařízenía vedoucí učitele praktického vyučování.

MŠMT připravilo ředitele mateřských a základních škol a školských zařízení návod pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti výše vedoucím pedagogickým pracovníkům podle nových pravidel.

Z důvodu specifické úpravy pro školy, ve kterých se uskutečňuje praktické vyučování, tedy střední a vyšší odborné školy a konzervatoře, byla připravena zvláštní verze metodického materiálu specificky pro tyto subjekty.

Dále MŠMT zveřejňuje k využití jednoduchý nástroj (kalkulačku v xlsx)pro výpočet celkového snížení, o které je možné snížit přímou pedagogickou činnost zástupců ředitele školy či školského zařízení dané právnické osoby. Kalkulačka vznikla za velkého přispění Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Základní informace pro SŠ, VOŠ, konzervatoře

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1. 9. 2022, upravuje nová pravidla pro stanovení rozsahupřímé pedagogické činnosti pro zástupce ředitele školy nebo školského zařízenía vedoucí učitele praktického vyučování.

MŠMT připravilo ředitele mateřských a základních škol a školských zařízení návod pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti výše vedoucím pedagogickým pracovníkům podle nových pravidel.

Z důvodu specifické úpravy pro školy, ve kterých se uskutečňuje praktické vyučování, tedy střední a vyšší odborné školy a konzervatoře, byla připravena zvláštní verze metodického materiálu specificky pro tyto subjekty.

Dále MŠMT zveřejňuje k využití jednoduchý nástroj (kalkulačku v xlsx)pro výpočet celkového snížení, o které je možné snížit přímou pedagogickou činnost zástupců ředitele školy či školského zařízení dané právnické osoby. 

 

 

Konkrétní dotazy na situace ve vaší škole můžete směřovat na stredniclanek@msmt.cz nebo na podatelna@msmt.cz.