Rozpočti si to! již počtvrté startuje soutěž k výuce finanční gramotnosti pro děti a mládež

Vydáno: 5 minut čtení

Čtvrtý ročník interaktivní soutěže Rozpočti si to! umožňuje žákům základních a středních škol stejně jako dětem z dětských domovů seznámit se zábavnou formou s tím, jak správně nakládat s penězi. Soutěž zařazená i do přehledu MŠMT v rámci kategorie Podpory finanční gramotnosti pomůže týmům složeným z žáků a studentů pochopit pravidla sestavování rodinného rozpočtu a význam peněz. Právě zaměření na výuku finanční gramotnosti prostřednictvím každodenních situací a úkolů z běžného života činí tuto soutěž odlišnou od běžně pořádaných. Letošní ročník odstartoval 1. ledna 2017, registrovat se je možné do 31. ledna 2017.

Obecně prospěšná společnost yourchance v rámci svého projektu Finanční gramotnost do škol vyhlásila již 4. ročník zábavné interaktivní soutěže Rozpočti si to! Soutěž odstartovala první lednový den letošního roku a soutěžní týmy složené z žáků šestých až devátých tříd základních či středních škol, případně učilišť a také dětí z dětských domovů se mohou registrovat na www.rozpoctisito.cz do 31. ledna 2017.

Řízení školyInteraktivní online hrou Rozpočti si to! provede týmy dětí a studentů Rosťa Rozpočtář. Během celkem tříkolové hry si děti vyzkouší, jak je složité sestavit rodinný rozpočet a zajistit obživu rodiny. Za každý splněný úkol v rámci jednotlivých kol budou týmy získávat zlaté mince, tzv. chechtáky. Patnáct týmů s největším počtem chechtáků se ve finálovém kole utká se třemi nejlepšími týmy sestavenými z dětí z dětských domovů. Před odbornou porotou během zábavného finálového dne na deset nejlepších týmů ze středních škol a učilišť pak čeká finálová hra Burza, která jim umožní nahlédnout do fungování obchodu s cennými papíry a akciemi.

Virtuální e-shop i vydělávání peněz

Základy finanční gramotnosti jsou naprosto esenciální složkou všeobecného vzdělání. Uspět dnes v životě znamená vyznat se v nabídce různých finančních produktů, ale také pochopit skutečnou hodnotu peněz. Právě to činí žákům a studentům, ale i některým dospělým, velký problém. Klíčové je to také pro děti z dětských domovů, které jsou od reality běžného života z pohledu financí odtrženy ještě více než žáci a studenti pocházející z rodinného prostředí. Proto je velmi důležité, že soutěž Rozpočti si to! umožňuje zapojení i týmů z dětských domovů.

„Soutěž Rozpočti si to! na jedné straně umožňuje realizovat výuku a naplňovat cíle rámcových vzdělávacích programů. A na straně druhé umožnuje učit o finanční gramotnosti prakticky a s využitím v každodenním životě a běžných životních situacích. Tím se také odlišuje od jiných soutěží v oblasti finanční gramotnosti a v řadě ohledů je překonává,“ uvádí ve svém stanovisku k soutěži Ing. Petr Klínský, spoluautor Standardů finanční gramotnosti a člen pracovní skupiny MFČR pro finanční vzdělávání.

Řízení školyI letošní ročník je zaměřen na rodinný rozpočet. Na žáky čekají úlohy vycházející z reálných a běžných situací, které na rodiny čekají. Účastníci si mohou na začátku vybrat profil rodiny, což jim pomůže uvědomit si, že ne všichni jsou na tom stejně. Zároveň se tak ale dozví, jak velké náklady na tu kterou rodinu čekají a co obnáší její každodenní provoz. V prvním kole se musí týmy pokusit na základě výběru profilu rodiny sestavit jednoduchý měsíční rozpočet. K tomu jim pomůže herní e-shop, ve kterém si vyberou základní výdaje – potraviny, bydlení a dopravu. Atraktivitě dodávají soutěži i náhodné události, které ale na běžnou rodinu mohou čekat. Ať už je to nutnost zaplatit veterinární ošetření domácího mazlíčka, servis auta nebo třeba škoda v domácnosti. Těmto událostem pak musí přirozeně přizpůsobit i další výdaje a vývoj rozpočtu.

Důležitost spoření

Hra Rozpočti si to! ale nezůstává jen u základů. Proto si ve druhém kole musí týmy účastníků poradit s jednorázovými výdaji, které se ale pravidelně opakují. Příkladem může být nákup dárků k Vánocům, plánování dovolené a podobně. Stejně tak si ale musí poradit i s mimořádnými příjmy, např. v podobě prémií či výhry. Díky tomu mohou účastníci hry pochopit význam vytváření finanční rezervy a práce s ní. V závěrečném třetím kole pak posunou své znalosti ještě o stupínek výš a zorientují se v problematice spoření a různých finančních produktů dostupných na trhu, a také investování volných prostředků, které umožní zvýšit příjmy v budoucnu.

Jako jedna z mála aktivit umožňuje hra Rozpočti si to! dětem a mladým lidem pochopit význam peněz nikoli prostřednictvím učení se pojmů či nezáživné teorie, ale prostřednictvím situací z reálného života. Díky motivaci v podobě chechtáků a výher čekajících na vítěze od partnerů soutěže získají tyto vědomosti velmi nenásilnou a především zábavnou formou, což je zárukou toho, že budou více motivováni k pochopení skutečného fungování finančního života.

Partnery soutěže

Řízení školy

O yourchance o.p.s.

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče.

 

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Špicarová (Manažer komunikace)

dspi@dspi.cz; tel.: 731 760 393

www.fgdoskol.cz

www.rozpoctisito.cz

www.yourchance.cz