Rozpočti si to! Jaké reálné zkušenosti si odnáší studenti ze soutěže?

Vydáno: 3 minuty čtení

Soutěž "Rozpočti si to!" představuje unikátní příležitost pro studenty základních a středních škol, jak se naučit základy správného hospodaření s penězi a rozvíjet svou finanční gramotnost. Přes praktické úkoly a interaktivní webovou aplikaci si účastníci osvojují nejen teoretické znalosti, ale získávají i cenné praktické zkušenosti.

Ve dnešním světě, kde finanční gramotnost otevírá dveře k lepší budoucnosti, je důležité, aby tato klíčová dovednost byla součástí vzdělávacího procesu co nejdříve. Soutež "Rozpočti si to!" je tu právě proto, aby nabídla studentům základních a středních škol jedinečnou příležitost naučit se základy správného hospodaření s domácím rozpočtem a rozvíjet finanční gramotnost zábavnou a interaktivní formou. Prostřednictvím webové aplikace se studenti nejen seznamují s teorií, ale především získávají praktické zkušenosti řešením reálných úkolů a připravují se tak na finanční výzvy, které mohou v budoucnu potkat každého z nich.

Za vše mluví vlastní zkušenost studentů Střední školy Edvarda Beneše v Břeclavi, kteří soutěží prošli a nejlepší školní tým se umístil na třetím místě. Jaké byli podle paní učitelky Ing. Jany Dyčkové největší přínosy jejich zapojení do soutěže?

"Soutěže Rozpočti si to! se naše škola účastnila druhým rokem, opět se zapojili třeťáci oboru Obchodní akademie. Šlo o skupinu aktivních jednotlivců, které soutěžení tzv. "chytlo". Kromě několika vyučovacích hodin, které jsme jim vyčlenili v daňovém a ekonomickém semináři, pracovali i mimo vyučování. Využívali znalosti z odborných předmětů, např. ekonomiky, daní, práva, účetnictví, ale také z přednášek odborníků z praxe. Žáci veškeré úkoly řešili sami, učitelé je po probrání teorie už jen metodicky vedli. Za velmi přínosné považujeme to, že si žáci rozšířili teoretické znalosti o rodinném rozpočtu a zlepšili schopnost prakticky spravovat osobní a rodinné finance. Určitě se jim to bude hodit i v budoucnu. Bylo zajímavé pozorovat jejich týmovou práci. Učili se respektovat druhé, hledat kompromisy, kriticky myslet a rozhodovat se. Někdy to drhlo a došlo i na hádky, jindy se naopak pobavili a zasmáli. Rozhodně však práce ve skupinách přispěla ke stmelení kolektivu. Dokonce přiměla soutěžící k filozofickým úvahám o tom, že je třeba najít tu správnou rovnováhu a za penězi se jen bezhlavě nehonit, ale umět je rozumně využít k plnohodnotnému životu.”

Nejúspěšnější týmy mají možnost postoupit do velkého finále, které se koná v prostorách České národní banky v Praze, a vzájemně před sebou i před porotou prezentovat obrovský kus práce, který věnovali zpracování jednotlivých úkolů.

Na základě zkušeností učitelů a studentů, jako je paní Ing. Jana Dyčková ze SŠEB Břeclav, kteří se soutěže zúčastnili, je jasné, že "Rozpočti si to!" přináší nejen zábavu, ale i cenné vzdělávací zkušenosti. Odhodlání a týmová práce všech členů týmu je dovedla do finále a k vytouženému úspěchu.

Stále ještě máte možnost se zapojit a bojovat o postup do velkého finále. Nabídněte svým studentům možnost získat cenné zkušenosti, které jim pomohou nejen ve škole, ale i v osobním životě. Přihlásit se můžete na webu rozpoctisito.cz, kde také najdete veškeré informace o soutěži.

Zdroj: Článek o soutěži, Yourchance, o. p. s.