Rozdělení učiva na dvě úrovně může být pokus s nešťastným koncem

Vydáno: 3 minuty čtení

Expertní panel dokončil a schválil Hlavní směry revize RVP ZV. Dokument je teď ve vnitřním připomínkovém řízení na ministerstvu školství a následně musí být schválen vedením MŠMT a vydán ministrem školství. EDUin opět upozorňuje, že dokument nabízí možnost rozdělení vzdělávacího obsahu. To by ale v případě přijetí vedlo k nárůstu nerovností. Podobná varianta by navíc byla celosvětovým unikátem.

Expertní panel nechal rozhodnutí o rozdělení vzdělávacího obsahu na jádrové a rozvíjející učivo na ministerstvu školství, předložil mu čtyři různé varianty. Autoři Hlavních směrů explicitně připouštějí, že nejsou dořešené koncepční otázky související s případným rozdělením vzdělávacího obsahu. Zejména není jasné, jaké změny v pojetí hodnocení žáků by bylo nutné provést. Není také zcela jisté, jak by jednotlivé varianty ovlivnily vzdělávací proces žáků a chování škol. 

Na problém rozdělení vzdělávacího obsahu na jádrový a rozvíjející upozorňuje celá řada odborníků. Stejně jako EDUin dlouhodobě upozorňují na to, že rozdělení vzdělávacího obsahu může vést k nárůstu nerovností. S tím souhlasí také poradkyně ministra školství a akademička z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Jana Straková: „Pokud zavedeme dvě úrovně kurikula, školy se začnou s ohledem na to vymezovat a nerovnosti v systému to dále posílí. Některé se stanou školami s jádrovým kurikulem, jiné zase s rozšiřujícím.” Celý rozhovor s Janou Strakovou na webu eduin.cz najdete ZDE.

Na nevhodnost rozdělení ve svém stanovisku upozorňuje i Stálá konference asociací ve vzdělávání: „Stále považujeme rozdělení vzdělávacího obsahu na jádrový a rozvíjející za velmi nevyhovující. Obáváme se, že ‚dvourychlostní‘ vzdělávací obsah přinese nezamýšlené negativní externality při aplikaci do praxe, které v důsledku půjdou proti cíli Strategie 2030 snižovat nerovnosti,” píše SKAV ve svém stanovisku.

EDUin proto doporučuje vzdělávací obsah na dvouúrovňový nerozdělovat. „Vzhledem k tomu, že řada úspěšných zemí jde opačným směrem a nabízí pro všechny žáky shodný, přiměřeně zredukovaný vzdělávací obsah, spolu s vydatnou podporou těm, kteří mají potíže jej zvládnout, doporučujeme, aby učivo v RVP ZV při této revizi nebylo rozdělováno a varianty se případně podrobily pozdějšímu pilotování,” dodává analytička EDUinu Lucie Slejšková. Rozdělení vzdělávacího obsahu na jádrový a rozvíjející by navíc bylo nejspíš jediným případem na světě, tedy řešením nevyzkoušeným a zaváděným v turbulentní době.

Zdroj: Tisková zpráva EDUin ze dne 22. srpna 2022