Rozdělení státního rozpočtu 2017 ve sportu - Program V.

Vydáno: 2 minuty čtení

MŠMT v pátek 28.7.2017 zveřejnilo návrh rozdělení dotací v programu V na podporu činnosti sportovních svazů.

Na základě vnitřní kontroly v pondělí 31.7.2017 při dalším kroku v dotačním procesu zjistil odbor sportu chybu u 18 sportovních svazů s menší či malou základnou. Pověřený náměstek řízením sekce sportu a mládeže PhDr. Karel Kovář, Ph.D. nařídil okamžitou kontrolu, na jejímž základě rozhodl o novém hodnocení expertní komisí. Komise byla seznámena s opravenými hodnotami a na základě toho navrhla úpravu rozdělení prostředků ve prospěch sportovních odvětví s malou základnou. Upravený návrh byl dokončen ve večerních hodinách 2.8.2017.

K pozitivním změnám došlo u bojových umění, která jsou sdružena v České unii bojových umění, dále pak např. u lakrosu, korfbalu či amerického fotbalu a dalších.

Prostředky v celkové alokaci nebyly navýšeny a došlo tedy i k mírnému snížení navržené částky zejména u svazů, kde meziroční nárůst v letech 2016 a 2017 byl významně vyšší. To se dotklo například atletiky, golfu, krasobruslení, horolezectví, kuželek a bowlingu či aerobiku, které však stále mají zachován více než 20% nárůst dotace. Celkem bylo rozděleno 1.148 mld. Kč, nicméně v tomto programu byl pouze minimální růst celkově rozdělených prostředků.

Původně zveřejněné rozdělení je neplatné a nahrazeno upraveným návrhem. Za toto pochybení se omlouváme a vyvozujeme z něj personální důsledky. Upravené hodnoty budou zaslány obratem k akceptaci sportovním svazům a MŠMT je považuje za konečné.

Program V 2017