Roste podíl učňů strojírenských a elektrotechnických oborů, klesá zájem o gastronomické obory

Vydáno: 3 minuty čtení

Data vývoje vzdělanostní a oborové struktury žáků potvrzují, že pokles nově přijatých žáků středních škol se postupně zmenšuje. Ve školním roce 2014/2015 nastoupilo do prvních ročníků jen o 800 mladých lidí méně než v předešlém roce. V meziročním srovnání tedy ubylo 0,8 % žáků. Před čtyřmi lety byl meziroční pokles největší: 11,5 % čili o 14 700 žáků a studentů bylo přijato méně než v předchozím roce. To vyplývá z výsledků jedné z analýz, které shrnuje publikace Uplatnění absolventů škol 2014, nyní vydaná Národním ústavem pro vzdělávání.

„Pokles daný demografickým vývojem populace se zastavuje a v dalších letech očekáváme pomalý nárůst,“ říká jeden z autorů studie Jiří Vojtěch. „Zároveň je pozitivní, že roste zájem o technické učební obory, hlavně strojírenské a elektrotechnické, podíl přijímaných do těchto oborů narůstá na úkor oborů gastronomických“, uvádí.

Nárůst nově přijatých žáků do strojírenských a elektrotechnických oborů je přitom patrný i u maturitních oborů a maturitních oborů s odborným výcvikem. Absolventi těchto oborů jsou zaměstnavateli velmi žádaní a na pracovním trhu se jich dlouhodobě nedostává. Snižuje se naopak podíl žáků nově přijatých do oborů ekonomických a po dlouhodobém nárůstu i u oborů informatických, u maturitních oborů s odborným výcvikem je pokles zejména v oborech osobních služeb.  

Vzdělanostní struktura tak zůstává víceméně beze změn – viz obrázek v příloze. „Nepotvrdil se v médiích někdy avizovaný přesun většiny nově přijatých žáků do maturitních oborů,“ podotýká Jiří Vojtěch. „Úbytek žáků v učňovském školství je dán celkovým poklesem v populačním vývoji a dochází k němu i v maturitních oborech odborných i gymnaziálních,“ dodává analytik.

Volba střední školy: rozhoduje zájem o obor a uplatnitelnost

Publikace rovněž potvrzuje, že při výběru střední školy je rozhodujícím faktorem zájem o obor a perspektiva dobrého uplatnění na trhu práce, a to jak v kategorii vyučených, tak maturantů. „Klíčová role patří a bude patřit kariérovému poradenství,“ zdůrazňuje Jana Trhlíková, autorka studie o přechodu absolventů středních škol na trh práce.  

Publikace Uplatnění absolventů škol 2014 přináší přehled z několika analytických studií zpracovaných v rámci projektu VIP Kariéra II - KP v uplynulém roce. Všechny analýzy a data uvedené v publikaci jsou k dispozici na webu www.infoabsolvent.cz, kde jsou trvale doplňovány i aktuální údaje.

Vývoj podílu žáků v jednotlivých kategoriích vzdělání ukazuje pokles podílu žáků vstupujících do učebních oborů (střední s výučním listem), a to ze zhruba 35 % v roce 2004 na nynějších 31 %. „Klasické“ maturitní obory v odborném vzdělávání si uchovaly svůj tradiční podíl – zhruba 37 % v roce 2004 a jen nepatrně méně 36,5 % v roce 2014. Podíl gymnazistů (střední s MZ – gymnázia) ve sledovaném období vzrostl – ze zhruba 18,5 % (v roce 2003) na nynějších necelých 22 % (v roce 2014). Nejedná se však výrazný vzestup, jak je někdy prezentováno v médiích, navíc je to na úkor přijímaných do oborů lyceí, která poskytují obecně odbornou přípravu.

Rádi zodpovíme vaše dotazy:

Jiří Vojtěch, vedoucí oddělení analýz trhu práce NÚV

tel.: 274 022 321, 724 652 256

Markéta Růžičková, tisková mluvčí NÚV

tel: 274 022 134, 777 970 812