Rosta Rozpočtář ožil v novém seriálu o penězích a finanční gramotnosti na yourchance youtube TV channel

Vydáno: 2 minuty čtení

yourchance o. p. s. připravila ve spolupráci s Českou mincovnou v rámci svého dlouhodobého projektu Finanční gramotnost do škol nový seriál pro žáky základních škol a středoškoláky „Škola Rosti Rozpočtáře“. Postavička všetečného Rosti v něm zábavnou formou vypráví divákům o penězích a učí je, jak s nimi efektivně hospodařit.

Řízení školy onlineZatímco dosud jsme postavičku Rosti znali pouze z ilustrací knížky Finančně gramotná a podnikavá škola nebo ze soutěžního webu, nyní postavu Rosti Rozpočtáře ztvárnil patron projektu a oblíbený herec Marek Němec známý například z televizních seriálů Modrý kód, Labyrint nebo Zdivočelá země.
První díl „Školy Rosti Rozpočtáře“ je od dneška volně přístupná na sociálních sítích Instagram, Facebook a Youtube.
Seriál spustila yourchance jako součást mezinárodní kampaně Global Money Week (25. – 31. 3. 2019), jejímž cílem je podporovat finanční gramotnost, bojovat proti chudobě a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi. Letošní ročník nese podtitul „Uč se. Šetři. Vydělávej“. Národními pořadateli jsou organizace yourchance a česká kancelář Evropské asociace finančního plánování (EFPA ČR). Hlavním partnerem GMW 2019 je Komerční banka, strategickým partnerem yourchance je Nadace DRFG.
https://www.youtube.com/watch?v=kw5D-nzhV6E&t=20s

O yourchance o.p.s.

Smyslem fungování yourchance, o. p. s. je zejména prosazování změn ve vzdělávacím systému českého školství, v systému integrace dětí ze sociálně vyloučených skupin do společnosti
a pomoc při zvládání startu samostatného života.
Klíčovými projekty yourchance o.p.s. jsou „Finanční gramotnost do škol“ a „Podnikavost.cz“, které se zaměřují na zlepšování kvality vzdělávání v oblasti zdravých finančních návyků a proaktivnímu přístupu k výuce, jak na straně žáků, tak učitelů.
Dalším projektem je „Začni správně“, který se zaměřuje na přímou pomoc těm, kteří z dětského domova již odešli, a přípravu těch, které tento krok teprve čeká.

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 26. března 2019 společnosti yourchance o. p. s.