Rodiče utratí za alkohol a cigarety více než za sport svých dětí

Vydáno: 5 minut čtení

Přání dítěte má podle rodičů velký vliv na výběr jeho sportovní aktivity, ve finálním rozhodnutí však nejvíce rozhodují finance a časová náročnost sportu. České domácnosti utratí za sport dětí v průměru 624 korun měsíčně, tedy o 200 korun méně než za alkohol a cigarety. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu společnosti Sazka, který zpracovala agentura NMS Research.   

„S blížícím se koncem prázdnin opět nastává doba rozhodování, kam s dětmi po vyučování, respektive na jaký sport či kroužek je zapsat. Z našeho průzkumu je zřejmé, že klíčovým problémem pro zápis dítěte do sportovního oddílu jsou finance,“ říká Veronika Marková, tisková mluvčí Sazky a dodává: „Zároveň jsme ale zjistili, že rodiče mají o cenách jednotlivých sportů špatný přehled a myslí si, že aktivity jsou dražší, než jaká je realita. I proto jsme se rozhodli vytvořit praktický seznam na sportvokoli.cz, který rodičům pomůže v rozhodování.“ 

Na stránkách Sportvokoli.cz jsou k dispozici přehledné tabulky, kde najdete soupis oblečení a nutné výbavy ke každému sportu, a také orientační výši příspěvků. Důležitým aspektem pro volbu aktivity je i její časová náročnost. I na to web pamatuje a nabízí předpokládané množství tréninkových hodin včetně pravidelných soustředění.

Za sport dětí méně než za alkohol a cigarety

V průměru české rodiny vydávají na sport dětí 624 Kč měsíčně. Největší výdaje jsou za bydlení a potraviny - přes 6 000 Kč. Za alkohol zaplatí české rodiny s dětmi 380 Kč a za cigarety pak 440 Kč měsíčně, což je v součtu více než za dětské sportovní aktivity. Přes 3 % rodinného rozpočtu utratí za sport dětí 25 % českých rodin, nad 5 % pak desetina. „Pětina rodin i kvůli financím raději nedává na sportovní aktivity svých potomků ani korunu. Obavy, že sport vyžaduje spoustu peněz, jsou velmi často přehnané a zbytečné. Kolikrát stačí si jen zjistit více informací,“ vysvětluje Veronika Marková a doplňuje: „Navíc i v případech, kdy si rodiny skutečně nemohou sport dovolit, existují způsoby, jak prostředky získat. V Sazce například ve spolupráci s Českou Olympijskou nadací dlouhodobě podporujeme ve sportování děti ze sociálně znevýhodněných rodin.“ 

Průměrné výdaje domácností  Kč
Sportování dětí 624
Alkohol 380
Cigarety 440
Potraviny a běžné domácí potřeby     6390
Výdaje na bydlení 6937
Tisk 204
Kulturní aktivity 536
Stravování mimo domov 982
Oblečení, obuv 1257
Kosmetika a drogerie 727
Ostatní – doprava, telefon aj. 3199
Pojištění, spoření 2359

 

Ceny sportů rodiče většinou neznají

Při dotazování rodičů na orientační rozsah cen jednotlivých sportů více než třetina z nich odpověděla, že nemá vůbec tušení. Další značná část při svých odhadech uvedla částky několikanásobně vyšší, než jaká je skutečnost. Správný odhad má v drtivé většině případů jen čtvrtina rodičů. Názorným příkladem může být jedna z nejlevnějších aktivit – atletika. Sport, jehož roční náklady se pohybují okolo 4 000 Kč. Více než třetina odpovídajících vůbec cenu tohoto základního sportu nedokáže odhadnout. Bezmála 20 % dotázaných si myslí, že atletika stojí ročně mezi 10 – 15 000 Kč a dalších 20 % dokonce uvádí náklady přes 15 000 Kč. Tento výrazný nepoměr je patrný u velké části dotazovaných sportů. Odhady cen některých sportů můžete vidět v následující tabulce.

 

 

Odhady rodičů v tisících Kč

Sport

Reálná roční cena*

Do 5

5 - 10

10 - 15

15 a více

Nevím

Fotbal

cca 5 000 Kč

21 %

23 %

14 %

19 %

26 %

Florbal

cca 7 500 Kč

25 %

20 %

12 %

11 %

32 %

Tenis

cca 10 000 Kč

5 %

13 %

14 %

37 %

32 %

Volejbal

cca 4 500 Kč

25 %

22 %

11 %

7 %

35 %

Basket

cca 5 000

22 %

18 %

13 %

11 %

36 %

 

 

 

 

 

 

 

 

*Reálné ceny byly konzultovány s odborníky na dané sporty. Jde o částky pro malé sportovce v jejich začátcích. Náklady se mohou s věkem zvyšovat.

Tabulky s finanční a časovou náročností sportů jsou k dispozici zde.

Hlavní bariérou finance

Špatná informovanost o cenách jednotlivých sportů často brání v zápisu dítěte do sportovního oddílu. Jak už bylo výše několikrát zmíněno, hlavním problémem je cena sportu – tu však rodiče ve většině případů neznají. Mezi další odrazující prvky patří (nízká) kvalita tréninků, přístup trenérů a časová náročnost tréninků spolu se vzdáleností, kterou musí potomek za aktivitou urazit. 

Pokud se dítě věnuje sportu, ať již závodně nebo amatérsky, z kolektivních sportů je to nejčastěji fotbal (32 %), následovaný florbalem (14 %). Pět procent dětí se věnuje basketbalu, házené nebo volejbalu. Hokeji se věnují
3 % malých Čechů. Z individuálních sportů je nejoblíbenější plavání (47 %), cyklistika (38 %), inline bruslení (27 %), lyžování (23 %), tanec a běh (22 %). Tyto sporty jsou však praktikovány zejména na amatérské úrovni. Organizovaně se věnuje plavání 19 % dětí, tanci 16 % dětí, atletice 11 %. Lyžování či cyklistice, které jsou tak oblíbené na amatérské úrovni, se profesionálně věnuje 6 % dětí.

Bariéry rodičů k zapsání dítěte na sport

  1. Finance
  2. Vzdálenost od domova
  3. Časová náročnost
  4. Přístup trenérů
  5. Kvalita tréninků

Zdroj: SAZKA a.s.; Veronika Marková; tisková mluvčí