Řídící výbor mezinárodního šetření PISA jednal v Praze

Vydáno: 2 minuty čtení

Ve dnech 5. až 7. listopadu 2018 se v Praze uskutečnilo 46. jednání Řídicího výboru PISA (PISA Governing Board), kterého se zúčastnilo více než 150 delegátů z více než 70 zemí a ekonomik včetně zástupců Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropské komise. Organizátorem a hostitelem jednání byla Česká školní inspekce, která je v České republice od roku 2011 za realizaci mezinárodních šetření výsledků vzdělávání odpovědná.

 
Hlavní jednání Řídicího výboru PISA, kterému v neděli 4. listopadu 2018 předcházelo jednání expertních skupin, zahájil státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Fryč a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, který je zároveň členem řídicího výboru za Českou republiku. Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj na jednání reprezentoval zástupce generálního tajemníka OECD Ludger Schuknecht, ředitel divize vzdělávání a dovedností OECD Andreas Schleicher a ředitelka divize předškolního a školního vzdělávání OECD Yuri Belfali.
 
Na zasedání se debatovalo zejména o využití dat ze šetření PISA 2015, o stavu zpracování dat ze šetření PISA 2018, o přípravách nadcházejícího cyklu PISA 2021, o dlouhodobém strategickém plánu šetření PISA nebo o způsobech, jak zvýšit hodnotu výsledků PISA pro všechny zúčastněné strany.
 
V rámci realizace aktuálního cyklu PISA 2018 se v současné době zpracovávají výsledky šetření, v němž byla kromě čtenářské gramotnosti sledována také oblast matematické a přírodovědné gramotnosti. V České republice se testování realizované na jaře 2018 týkalo celkem 330 škol a 7 tisíc žáků narozených v roce 2002. K oficiálnímu zveřejnění výsledků šetření PISA 2018 dojde v souladu s mezinárodním harmonogramem dne 3. prosince 2019.
 
Od června 2018 zároveň probíhají práce na přípravě cyklu PISA 2021, kde Česká školní inspekce intenzivně spolupracuje s mezinárodním konsorciem na tvorbě a posuzování nových testových úloh (matematická gramotnost). V cyklu PISA 2021 se Česká republika zapojí také do volitelného modulu zaměřeného na finanční gramotnost.