Řídící orgán OP VVV vyhlásil vloni výzvy za více než 40 miliard Korun

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlásilo v uplynulém roce celkem 23 výzev pro předkládání žádostí o podporu za více než 40 miliard korun. Celkem bylo od schválení operačního programu v roce 2015 vyhlášeno již 31 výzev s finančním objemem dosahujícím téměř 53 miliard korun, což představuje 70 % finančních prostředků OP VVV.

Řízení školyKe dni 2. 1. 2017 bylo v OP VVV evidováno celkem 313 projektů v objemu 11 miliard korun ve fázi fyzické realizace. Dalším 1150 projektům ve výši 2,6 miliardy byla aktuálně přidělena dotace a v blízké době započnou svoji realizaci. „V převážné většině se jedná o zjednodušené projekty mateřských a základních škol podávané formou tzv. šablon. Školy mohou díky těmto projektům využít již téměř 700 mil. Kč. Velká část peněz na šablony je však stále k dispozici a mateřské a základní školy mohou své žádosti o podporu podávat až do 30. 6. 2017. Obdobnou výzvu s alokací 1 miliardy korun jsme na konci minulého roku vyhlásili také pro střední a vyšší odborné školy,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Více informaci:

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/op-vvv-vyhlasil-vloni-vyzvy-za-vice-nez-40-miliard-korun