Režimová opatření pro 1. fázi otevírání škol

Vydáno: 2 minuty čtení

(Ministerstvo zdravotnictví předběžně avizovalo termín otevření škol od 12. dubna.)

Ochrana nosu a úst

Všichni povinně ochrana úst a nosu.

 1. Zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory (standardy dle MO MZd).
 2. Děti a žáci MŠ, ZŠ a speciálních škol: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd.
 3. Žáci a studenti, SŠ, VOŠ, VŠ respirátory (standardy dle MO MZd).
 • výjimka pouze pro žáky, kterým brání jejich mentální schopnosti či aktuální duševní stav

Testování

 • antigenní testování 2x týdně (v případě nekaždodenní výuky 2 a méně po sobě jdoucích dní, stačí testování jen 1x týdně)
 • PCR 1x týdně
 • první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu
 • testování neprobíhá v případě individuálních konzultací, výuky 1 na 1 a individuálních poradenských služeb

Větrání

 • Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min.
 • Doporučená venkovní výuka v maximální míře.

Homogenita

 • Povinná homogenita všech tříd a skupin. Platí i pro přestávky, na pozemcích školy, venkovní výuce apod.
 • Doporučená homogenita u skupinových konzultací a praktického vyučování.

Stravování

 • Pro distanční výuku pouze odběr (take-away).
 • Pro prezenční výuku:
  • pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.,
  • rozestupy mezi žáky/studenty z různých tříd/skupin,
  • přijetí organizačních opatření při čekání na výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých tříd a s osobami vyzvedávajícími oběd na distanční výuce.
  • stejná pravidla pro konzumaci svačin.

Vstup a pohyb třetích osob

(v prostorách škol a školských zařízení)

 • Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky či studenty.

Více informací k 1. fázi otevírání škol

Zdroj: MŠMT; https://tadeo.uiv.cz/msit/VIT/pe.pdf