Revize jednotných přijímaček, RVP i maturit probíhají současně, ale odděleně

Vydáno: 5 minut čtení

Z bEDUin (Průvodce světem vzdělávání) ze dne 17. 12. 2018

První začaly revize rámcových vzdělávacích programů (RVP) v gesci Národního ústavu pro vzdělávání, posléze ministr školství Robert Plaga přidal maturitní zkoušku a v polovině prosince Česká školní inspekce navrhla změnit jednotné přijímací zkoušky. Jedná se o nejdůležitější debaty ve školství za několik let a jejich výsledky významně ovlivní strukturu, obsah i spravedlivost českého školství. Všechny tři však dle veřejně dostupných informací probíhají paralelně a za účasti odlišných stran s různými mírami vlivu.

Začněme od konce. Česká školní inspekce zveřejnila svou výroční zprávu za školní rok 2017/2018 (ČŠI), v níž se věnuje kvalitě vzdělávání z nejrůznějších úhlů pohledu. Poprvé výrazněji kritizuje nastavení jednotných přijímacích zkoušek na střední školy (České noviny). Inspekce rozporuje, že by nyní dva testy z matematiky a českého jazyka mohli ověřit studijní předpoklady. „Proto, když my přemýšlíme o jednotných přijímacích zkouškách, tak dlouhodobě doporučujeme změnit jejich obsah, neověřovat češtinu a matematiku, protože to jsou znalosti, které jsou zlepšitelné nácvikem, a doporučujeme ověřovat studijní předpoklady, protože ty jsou zpravidla neměnitelné v čase a nedají se zlepšit,“ uvádí náměstek školního inspektora Ondřej Andrys. Se změnou přijímání na SŠ souhlasí i Tomáš Feřtek z EDUinu (České noviny), který ale doplňuje ještě jinou cestu: portfolia. Jde o výběr výsledků písemných prací a různých výtvorů, které žák vytvořil ve škole či v zájmových kroužcích. Podle Feřteka tyto informace již dnes některé školy využívají, ale je jich málo.

Inspekce dále upozorňuje, že minimum škol splňuje všechny požadované výstupy dané současnými RVP. Například v češtině splňují požadavky všichni žáci na 6,42 procenta škol a v matematice jen na 0,62 procenta škol. Podle inspekce za to může hlavně předimenzovanost učiva. Neexistuje tak dostatečný prostor pro procvičování, moderní pedagogiku a učitelé často, tak aby vše stíhali, preferují frontální výuku. To má podle inspekce negativní vliv na vztah žáků vůči škole a klima celé školy jako takové (ČŠI). Inspekce tím nahrává ministrovi školství Plagovi, jehož dosavadním hlavním záměrem komunikovaným na veřejnost v tématu revizi RVP bylo právě jejich „provzdušnění“ (Novinky.cz). EDUin ve své tiskové zprávě upozorňuje, že revize RVP musí jít ruku v ruce s podporou moderní pedagogiky a dalšími kroky (EDUin).

V neposlední řadě se na povrch dostal první závěr diskuse o změnách maturitní zkoušky. Vedle revize inkluze, jíž se zabýval minulý Beduin a nová tisková zpráva EDUinu, si ministr vytyčil během svého mandátu probrat i závěrečnou zkoušku. Dosud jsme z jeho úst mohli slyšet o adaptivních online testech (iDnes), rizicích spojených s povinnou maturitou z matematiky ústících do návrhu vytvořit dvě úrovně, (Novinky.cz), navrácení opravy písemných prací zpět od centrálních hodnotitelů k pedagogům ve školách (Česká pozice) nebo inspiraci anglosaským modelem, který sleduje počet získaných bodů, a tak funguje jako vstupenka na vysoké školy (Deník). Patrně prvním skutečným závěrem je ale zrušení písemné a ústní zkoušky ve společné části maturity(Lidovky), takže zůstane jen didaktický test.

Přestože diskuse o vstupu, obsahu i výstupu středního vzdělávání jsou v plném proudu, je nejasné, zda mají jakýkoliv průsečík. Zatímco školní inspekce otevřela téma jednotných přijímaček, do revize RVP spadající pod NÚV se navzdory již existujícímu komentáři teprve chce zapojit (iDnes). Diskuse o maturitní zkoušce jsou opět v gesci přímo ministra Plagy a zdá se, že jediným východiskem pro její výsledek je konsensus mezi asociacemi pedagogů. Tímto pohledem je proto nabíledni, že všechna tři témata nutně potřebují jednotící a veřejně komunikované cíle, jasné procesy příprav na jejich pozadí a potažmo transparentní zapojení odborné i širší veřejnosti. Takto rozsáhlé reformy totiž nejsou na denním pořádku a neměly by probíhat paralelně.

Zdroj: https://www.eduin.cz/clanky/prakticka-ukazka-nekoncepcnosti-ceske-vzdelavaci-politiky-revize-prijimacek-rvp-a-maturit-probihaji-soucasne-ale-oddelene/

Řízení školy online

Beduin je pravidelný týdenní zpravodaj, který přináší shrnutí toho nejpodstatnějšího, co se kolem školství a vzdělávání během uplynulého týdne událo. Zároveň přináší inspiraci z praxe a tipy na nejbližší akce týkající se vzdělávání.

Přihlaste se k odběru zadáním své e-mailové adresy na: https://www.eduin.cz/beduin/