Revize ICT v RVP ZV

Vydáno: 2 minuty čtení

Vše, co potřebujete vědět o aktuálních revizích Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Národní kabinet Informatika a ICT patřil mezi první tři metodické kabinety, které začaly pracovat na národní úrovni. Vytvářejí model systému profesní podpory učitelů, webináře, metodiky pro učitele atp. Na něj navazují, krajské a oblastní kabinety ICT.

V každém kraji byla zřízena pozice ICT metodika, který metodicky pomáhá školním ICT koordinátorům s integrací digitálních technologií do života celé školy.

Byla připravena aktualizace standardu studia specializované pozice ICT koordinátora na škole, která více zohledňuje aktuální potřeby škol.

Byl popsán rámec digitálních kompetencí učitele. Rámec vychází z evropského konceptu DigCompEdu. Pedagogické fakulty i ostatní fakulty vzdělávající učitele jej integrují do přípravy učitelů.

Ve spolupráci s Evropskou komisí zpřístupnilo MŠMT pro školy dvě nové online aplikace. Profil Učitel21 umožňuje učitelům hodnocení vlastních digitálních kompetencí. Selfie ověřuje připravenost celé školní komunity (360 °) na začlenění digitálních technologií do výuky, do učení a do hodnocení žáků.

Více k podpoře učitelů se dozvíte zde.

Více informací na portálu Revize.edu.cz

 

Zdroj: https://revize.edu.cz/?fbclid=IwAR1v7quEJMw5D9wxGR8LwWUqMLbJEyDBo6eeX2Z_MSG_cN-pIiBNxnbt894