Řešme záložní varianty pro maturitní a jednotné přijímací zkoušky, pokud se pandemická situace nezlepší

Vydáno: 3 minuty čtení

Musí mít maturanti i žáci při přijímačkách negativní testy na covid, co když bude muset celá maturitní komise do karantény, co když se kvůli opakované karanténě nebudou moci žáci dostavit k přijímačkám nebo k maturitám? To jsou problémy, které nejsou dodnes vyřešeny. Proto Učitelská platforma požaduje, aby Ministerstvo školství co nejdříve představilo záložní varianty podoby maturitních a jednotných přijímacích zkoušek pro případ, že se pandemická situace nezlepší či zhorší.

Kvůli současné pandemické situaci je nutné se připravit na situaci, kdy se z důvodu nemoci či karantény nebudou moci dostavit žáci k přijímacímu řízení, a nebo maturanti, předseda, či místopředseda maturitní komise a třídní učitel k maturitní zkoušce. Podle pedagogů sdružených v Učitelské platformě je potřeba mít co nejvíce předvídatelných scénářů, na které se mohou připravit žáci i učitelé.

Jednotné přijímací zkoušky by podle členů Učitelské platformy měly zůstat v současné podobě – tedy v té, kdy žáci budou vyplňovat testy v prostorách střední školy, na kterou se hlásí. „Objevily se sice návrhy, aby žáci mohli absolvovat přijímací zkoušky ve svých stávajících základních školách. V takovém případě však hrozí zpochybňování výsledků zkoušek,“ uvádí člen výkonného výboru Učitelské platformy Michal Kaderka. I pro jednotné přijímací zkoušky by však ministerstvo mělo připravit variantu pro případ, že nebude možné uskutečnit prezenční setkání tak vysokého počtu žáků na jednom místě. Také zde je třeba předem jasně uvést pravidla a možnosti náhradních termínů pro žáky, kteří se zkoušky nebudou moci zúčastnit kvůli nemoci nebo povinné karanténě.

V případě maturit se podle Učitelské platformy může státní část složená z testů uskutečnit distančně, kdežto profilová část ústních zkoušek by měla proběhnout prezenčně přímo ve škole. Bylo by vhodné, aby Ministerstvo školství včas zveřejnilo pravidla, která s pořádáním maturitních zkoušek souvisí. Například zda bude podmínkou účasti u zkoušky negativní antigenní test studenta i členů komise. „Také je třeba jasně popsat, za jakých podmínek by maturitní komise musela jít do karantény, pokud se u někoho objeví onemocnění během konání zkoušek. Stejně tak je třeba předem jasně popsat, jak to bude s náhradními termíny maturitní zkoušky u žáků, kteří by během konání zkoušek byli v karanténě,“ uvádí Eva Marková z pražského Gymnázia Jana Keplera.

 

Zdroj: Tisková zpráva Učitelské platformy, profesního sdružení učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky.