Registrace škol pro příspěvek na AG testy

Vydáno: 4 minuty čtení

Dneškem se spouští možnost registrovat školy na portálu https://www.samotesty-covid.cz/, kde lze následně požádat o příspěvek na AG testy pro zaměstnance za období 17.1. do 18.2.2022.

Žádost o aktivační kód

Registrace

Žádost o příspěvek

 • Zažádat o příspěvek bude možné až od 1. 3. do 31. 3. 2022.
 • Maximální výše příspěvku činí 60 Kč včetně DPH za 1 test. 
 • Zde je nutné uvést daňové doklady za nákup testů a seznam zaměstnanců a provedených testů. 
 • Informace o zaměstnancích a testech můžete nahrát přímo na portál v potřebném formátu - vzorová tabulka
 • Zde se již přihlašujete jménem a heslem zvoleným při registraci.

Podrobnější informace

Kdo může příspěvek čerpat

Příspěvky na nákup rychlého antigenního testu určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) použitých v období od 22. 11. 2021 do 16. 1. 2022 k testování zaměstnanců a dalších osob dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví mohou čerpat společnosti podnikající v České republice, OSVČ, družstva, spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy. Kompletní přehled naleznete v podmínkách čerpání.

Od. 17. 1. 2022 do 18. 2. 2022 (včetně) je okruh osob, které mohou žádat o příspěvek dle předchozího odstavce rozšířen na všechny zaměstnavatele působící na území České republiky v souladu s výše uvedeným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví účinným od 17. 1. 2022. Příspěvek za toto období mohou nově čerpat například i obce a města a jejich příspěvkové organizace, školy apod.

Na koho a jakou výši příspěvku lze čerpat

 • Příspěvek je čerpán za zaměstnance (v případě OSVČ i za sebe).
 • Maximální výše příspěvku činí 60 Kč včetně DPH za 1 test. Lze ho získat pouze na antigenní test uvedený:
 • Na jednoho zaměstnance (pojištěnce) bez ohledu na počet jeho zaměstnavatelů lze čerpat příspěvek na nákup testů odpovídající maximálně frekvenci testování stanovené příslušným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:
  • V období od 22. 11. 2021 do 16. 1. 2022 je stanovena frekvence testování jedenkrát týdně. Maximálně lze přitom poskytnout příspěvek na 4 testy za kalendářní měsíc.
  • V období od 17. 1. 2022 do 18. 2. 2022 (včetně) je stanovena frekvence dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování (např. první test v pondělí, následující test je nutné provést ve čtvrtek).
 • Zaměstnancem se také rozumí: státní zaměstnanec, příslušník bezpečnostního sboru, voják z povolání, soudce, státní zástupce, učitel, starosta, zaměstnanec dočasně přidělený agenturou práce, dobrovolník, osoba, která se zdržuje na pracovišti zaměstnavatele za účelem účasti na jeho činnosti, která není testována jinou osobou (zaměstnavatelem, školou,...).

Způsob podání žádosti

Žádosti o příspěvek je možné podat od 1. 1. 2022 pouze prostřednictvím aplikace na tomto portálu, a to prostřednictvím:

 • uživatelského účtu do aplikace, který si žadatel o příspěvek zřídil v rámci první povinnosti testování zaměstnanců v prvním pololetí roku 2021
 • nově registrovaného uživatelského účtu, přičemž registrace bude umožněna v rámci aplikace od 1. 1. 2022, a to pro všechny osoby, které mohou o příspěvek požádat za období od 22.11. 2021 do 16. 1. 2022.
 • Nové osoby, které mohou žádat o příspěvek na testy provedené svým zaměstnancům od 17. 1. 2022, si mohou zřídit přístup do aplikace a podat žádost o příspěvek na nákup testů od 15. 2. 2022 (za testy provedené v období od 17. 1. 2022 do 18. 2. 2022).

Zdroj: https://www.samotesty-covid.cz/https://www.facebook.com/stredniclanek