Regionální konference ČŠI pro ředitele základních a středních škol

Vydáno: 1 minuta čtení

Existuje stále větší množství dat poukazujících na skutečnost, že velmi záleží na tom, do jaké školy a v jakém kraji žáci chodí. Rozdíly nejsou pouze ve výsledcích vzdělávání, které jsou již delší dobu velkým tématem. 

Rozdíly panují v pedagogickém vedenípodpoře učitelů, konkrétním průběhu výuky i v míře podpory jednotlivých gramotností a v úrovni, které v nich žáci dosahují. Některé aspekty ředitel školy ovlivní jen těžko. O jiných oblastech však stojí za to diskutovat.

 

Často se hovoří také o přenositelnosti mezinárodních poznatků do domácí praxe. Součástí konferencí tak bude rovněž představení zahraničních zkušeností konkrétních škol z jednotlivých krajů, které dokázaly převzít zahraniční inspiraci a využít ji pro zvyšování kvality vzdělávání ve své škole.
 
Regionální konference se uskuteční v období říjen–prosinec 2019 v několika krajských městech České republiky, zpravidla pro dva sousedící regiony:


Pozvánky na konference jsou ředitelům škol zasílány adresně vždy s několikatýdenním předstihem před termínem konání. Přihlášení na konferenci je realizováno prostřednictvím systému InspIS HELPDESK. Pokud řediteli školy místo nebo termín nevyhovuje, může si v nabídce zvolit účast v jiném krajské městě a v jiném termínu.