Reflexe škol na přechod od distančního vzdělávání k prezenční výuce

Vydáno: 1 minuta čtení

Ve 13. čísle Speciálu pro podporu výuky na dálku NPI ČR přinášíme anketu s reakcemi a poznatky ředitelů základních škol, jak vnímají start prezenční výuky po více než dvouměsíčním vzdělávání na dálku. 

Pozornost věnujeme fenoménu webinářů – od poloviny března do počátku června jich realizoval Národní pedagogický institut ČR v rámci kmenové činnosti a projektů 116 a v premiérovém vysílání je sledovalo na 34 000 účastníků. Počet zhlédnutí webinářů ze záznamu pak vyšplhal až k 150 tisícům! V tomto vydání si nenechte ujít speciální webinář s přednáškou renomovaného dětského psychologa PhDr. Václava Mertina věnovaný problematice návratu žáků do škol a tématům, která budou učitelé řešit nejen po uvolnění karantény, ale také na začátku nového školního roku.

Ani tentokrát nechybí rubrika Společné vzdělávání, ve které najdete tipy pro slovní hodnocení žáků se SVP podle nastavených kritérií, program vysílání ČT2 pro žáky 1. stupně ZŠ na tento týden i s odkazy na doporučené pracovní listy a zdroje a aktuální nabídka webinářů NPI ČRna různá témata pro online výuku, kterých se můžete zúčastnit zdarma.

 Řízení školy

Zdroj: NPI ČR