Reflexe 80. výročí vzniku protektorátu Čechy a Morava

Vydáno: 2 minuty čtení

Dne 15. března uplyne 80 let od okupace českých zemí nacistickým Německem, likvidace samostatného československého státu a vytvoření protektorátu. K tomuto tématu pořádá Národní institut pro další vzdělávání celostátní konferenci Protektorát Čechy a Morava, která je určena učitelům dějepisu a společenskovědních předmětů základních a středních škol. Uskuteční se 14. února 2019 v sále C081 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze.

Řízení školy onlineVznik protektorátu znamenal ve shodě s agresivními cíli hitlerovské říše zánik Československé republiky jako samostatného demokratického státu a nastolení totalitního systému. Konference se zaměří na povahu tohoto systému a proces, kterým se utvářel pod tlakem nacistické okupační moci. Jejím cílem je objasnit především charakter správy protektorátu a jeho mocenských složek – armády a policie. Pedagogům mohou být získané vědomosti nápomocny při výkladu rozdílů mezi totalitním režimem a demokracií.

Tematikou správy protektorátu se bude zabývat prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty UK a přední odborník na právní dějiny. Na problematiku armády v tomto období se soustředí ve svých vystoupeních pracovníci Vojenského historického ústavu PhDr. Karel Straka, Ph.D., a PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.

Činnost policie objasní historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Jan Vajskebr, který se tomuto tématu dlouhodobě věnuje.

Konferenci bude doprovázet výstava s názvem Transport smrti Litoměřice – Velešín, zapůjčená Vojenským historickým ústavem, která je věnována především vlně solidarity českého obyvatelstva, jíž se dostalo vězňům koncentračních táborů na konci války.

Účast na konferenci je zdarma.

Časový harmonogram akce

09.15 – 09.45

Prezence

09.45 – 10.00

Úvodní slovo – zástupci MŠMT a NIDV

10.00 – 10.55

Správa protektorátu

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., Právnická fakulta UK

10.55 – 11.10

Diskuse

11.10 – 11.30

Přestávka

11.30 – 12.20

Armáda v době od omezené suverenity republiky

 k počátkům protinacistického odboje v domácí

 a zahraniční dimenzi (říjen 1938 – prosinec 1939)

 PhDr. Karel Straka, Ph.D., Vojenský historický ústav

12.20 – 12.35

Diskuse

12.35 – 13.20

Přestávka

13.20 – 14.10

Československé vojenské jednotky v zahraničí

 PhDr. Jiří Plachý, Ph.D., Vojenský historický ústav

14.10 – 14.25

Diskuse

14.25 – 14.35

Přestávka

14.35 – 15.30

Nasazení německých policejních složek při rozbití

 Československa 1938 – 1939

 Mgr. Jan Vajskebr, Ústav pro studium totalitních režimů

15.30 – 15.45

Diskuse

15.45 – 16.00

Shrnutí a závěr konference

Zdroj: TZ ke Konf. Protektorat Cechy a Morava