Ředitelkou roku se stala Marie Gottfriedová ze ZŠ Trmice v Ústeckém kraji

Vydáno: 7 minut čtení

V Senátu Parlamentu České republiky dnes byly vyhlášeny výsledky ankety Ředitel roku, v níž odborná porota na základě nominací veřejnosti vybírala nejlepšího ředitele/ředitelku školy za školní rok 2020/21. Absolutní vítězkou se stala Marie Gottfriedová, ředitelka Základní školy Trmice v Ústeckém kraji. Ta zároveň vyhrála i v samostatné kategorii základních škol. Vítězem v kategorii málotřídek se stal Radek Machatý, ředitel Základní školy Zaječice na Chrudimsku. V kategorii středních škol pak zvítězil Miroslav Kudrna, ředitel Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, která se nachází v Libereckém kraji. Anketu Ředitel roku uspořádala společnost Tutor a vzdělávací skupina Edua Group. Celý projekt se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

„V rámci letošního třetího ročníku ankety Ředitel roku jsme obdrželi přes sto nominací z celé republiky, tedy zatím rekordní počet. Odborná porota, v níž figurovali akademici, lidé ze škol i z byznysu, pak na základě nominací, odborných podkladů a on-line setkání s deseti finalisty vybrala vítěze v jednotlivých kategoriích a vítěze absolutního,“ řekla Jana Pácalová, akademická ředitelka společnosti Tutor.

„Letošní finalisté jsou profesionálové a zároveň lidé s velkým srdcem. Jsou nejlepším důkazem toho, že pro post ředitele školy je důležitá obrovská dávka entuziasmu, pokory, ale i schopnost balancovat mezi mnoha profesemi. Jsou totiž výbornými pedagogy, manažery, ekonomy, psychology i marketéry,“ dodala Pácalová.

Řízení školy onlineAbsolutní vítěz

U absolutní vítězky a zároveň vítězky v kategorii základních škol Marie Gottfriedové, která vede školu v třítisícovém městě Trmice kousek od Ústí nad Labem, nominující i porota oceňovali, že se jí během jejího patnáctiletého působení podařilo vybudovat místo, kde vedle sebe – a dokonce i spolu – mohou svůj talent rozvíjet děti s různou mírou nadání bez ohledu na jejich sociální zázemí. A to aniž by to jedny od úspěchu vzdalovalo a druhým bralo šanci ho zažít.

Paní ředitelka přebírala školu s nepříliš dobrou pověstí. Dnes naopak škola vyniká svou příjemnou atmosférou, individuálním přístupem a jako příklad vzdělávací instituce, kde se nebojí hledat nové cesty, je-li to v zájmu dětí. Své žáky vnímá Marie Gottfriedová jako „nádoby, z nichž každou chce naplnit po okraj“. Ředitelka ZŠ Trmice v náročném sociálním prostředí exceluje výbornou schopností komunikace se všemi stranami vzdělávacího procesu – s učiteli, žáky i rodiči.

A jak vypadá typický pracovní den vítězné ředitelky? Sama jej popsala takto:

„Můj pracovní den vypadá velmi často tak, že od rána do oběda jsem k dispozici lidem. Dveře mé kanceláře jsou otevřené, přicházejí za mnou kolegové i děti, řešíme společně různé věci, navštěvuji žáky ve třídách (například v rámci třídnických hodin), sleduji, jak probíhá výuka, účastním se různých vzdělávacích projektů… Teprve později usedám k nutné ředitelské agendě, věnuji se administrativě a všem méně zábavným a kreativním ředitelským činnostem.

Jsem přesvědčena o tom, že více než manažer ekonom a úředník musí být ředitel školy kolega a partner. Neměl by být člověkem, který tráví čas pouze ve své kanceláři a tu a tam, jako vzácný host, zavítá do nějaké třídy, zajde za některým z kolegů a navštíví nějakou událost. Měl by být člověkem, který je v pozitivním slova smyslu „namočený“ do veškerého dění ve škole. Je v intenzivním kontaktu s lidmi, pracuje s nimi, podílí se na všem, co se pod střechou jeho školy děje.“

Kategorie málotřídek (tzv. málotřídních škol)

U vítěze v kategorii málotřídek Radka Machatého, ředitele Základní školy Zaječice na Chrudimsku, nominující i porota oceňovali mimo jiné to, že za dva roky jeho působení se škola proměnila v prostor, kam mnozí žáci dochází nejen kvůli tomu, že Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku, ale protože je to tam pro ně zajímavé a zábavné. Žáci mají možnost se zapojit do nesčetného množství aktivit, ve kterých není opomenuta ani společenská odpovědnost a charita. Například jde o spolupráci s místními spolky či neziskovými organizacemi.

Zkušenosti získané na veliké základní škole dokázal Radek Machatý přetavit a využít ve specifickém prostředí málotřídní školy. Svým kolegyním ordinuje kromě povinností i humor. Motivace a chuť pana Machatého rozvíjet děti je podle vyjádření porotců i lidí ze Zaječic naprosto nakažlivá.

Kategorie středních škol

U vítěze v kategorii středních škol Miroslava Kudrny ze Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant v Libereckém kraji nominující i porota oceňovali mimo jiné to, že velmi dobře prezentuje školu směrem navenek, aktivně vyhledává nové finanční zdroje a ví, kam by škola měla směřovat za dva roky, ale i za 5, 10 či 15 let.

Na svou pozici nastoupil Miroslav Kudrna v době, kdy škola čelila několikaletému propadu počtu žáků a měla personální problémy. Po jeho dvouletém působení má škola o 86 žáků více. Naprosto se také změnilo vnímání školy v regionu. Podle vyjádření poroty je u pana ředitele jasně cítit, jak je pro něho důležitý vzájemný respekt, úcta, ohleduplnost, tolerance, empatie a spolupráce.

Vyhlašování

Na vyhlašování Ředitele roku vystoupil mimo jiné předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil, předseda senátního Výboru pro vzdělávání Jiří Drahoš či loňský absolutní vítěz Ředitele roku a od podzimu 2020 i senátor Jan Grulich.

Jana Pácalová z pořádající společnosti Tutor letošní ročník Ředitele roku uzavřela následujícími slovy:

„Letošní ročník byl výjimečný nejen absencí žáků a studentů ve školách, online výukou, problémy s praktickým vyučováním, ale i tím, jak si letošní nominovaní ředitelé a finalisté čím dál více uvědomují nutnost reformy Rámcových vzdělávacích programů. Říkají, že je nutné vzdálit se od modelu memorování dat, životopisů, pravidel, ale naopak je nezbytné více do škol vnést Komenského zásadu „škola hrou“ a učit děti skutečně pro život. Více než kdy předtím mi toto v letošním třetím ročníku rezonuje, a to je velké plus.

A pokud se mám ohlédnout za třemi roky naší ankety, tak si troufám tvrdit, že o Řediteli roku už veřejnost ví, a to mě velice těší, protože od začátku chceme českou společnost upozornit na nelehkou, ale krásnou práci ředitelů škol. A pro mě osobně je každé setkání s takovými lidmi velkou radostí a inspirací v mé práci.“

Vítězní ředitelé získávají řadu cen od partnerů ankety Ředitel roku, jimiž jsou vedle Senátu PČR vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř, společnost Top Vision zaměřená na manažerské a firemní vzdělávání, jazyková škola Jipka, Ředitelská akademie a Amos vision. Mediálním partnerem je odborný titul Řízení školy.

Složení odborné poroty

Veronika Laufková

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK

Jan Grulich

ředitel ZŠ a MŠ Trivium Plus Dobřany, senátor a loňský vítěz Ředitele roku

Václav Trojan 

nezávislý konzultant, odborník na školský management

Michal Orság

ředitel vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř

Jiří Vymětal

ředitel ZŠ a MŠ Olomouc Svatoplukova 11 a předloňský vítěz Ředitele roku

M. Vondráková

zakladatelka Ředitelské akademie

Petra Zárubová

lektorka manažerských dovednosti, facilitátorka a koučka

Jan Voda

ředitel ZŠ Wonderland Academy 

Jana Pácalová

akademická ředitelka společnosti Tutor, pořádající přípravné kurzy

Vladimír Schmalz

CEO EDUA Group, největší soukromé vzdělávací skupiny v České republice

Aneta Soldánová

ředitelka společnosti Top Vision, zaměřené na manažerské a firemní vzdělávání

 

 Zdroj: Tisková zpráva Tutor, s.r.o. ze dne 24. června 2021