Ředitelka či ředitel školy jsou téměř supermany

Vydáno: 5 minut čtení

Ředitelky a ředitelé škol řídí rozpočet školy, vedou své pedagogy i ostatní pracovníky, vytvářejí vzdělávací plány, řeší vztahy se zřizovateli, zodpovídají za komunikaci s rodiči, často sami učí nebo řeší složité rekonstrukce budov a mnoho dalšího. Jsou multifunkční a univerzální. Jsou téměř supermany. A období pandemie koronaviru to jen potvrzuje. S tím, jak to vše strategicky zvládnout pomáhá ředitelům Národní pedagogický institut ČR mimo jiné skrze projekt SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích). Od září spustil NPI ČR nový přehledný web www.vedemeskolu.cz, kde ředitelé a další zájemci najdou praktické materiály ke strategickému řízení školy, inspiraci k čerpání tzv. šablon, webináře, postupně i videa z podpořených škol a mnohé další materiály.

Národní pedagogický institut ČR vytvořil skrze projekt SRP kromě nového webu www.vedemeskolu.cz také stejnojmennou facebookovou stránku a YouTube kanál. Na těchto platformách najdou ředitelé MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ dokumenty ke strategickému řízení školy. Také jsou zde volně ke stažení materiály k čerpání financí skrze tzv. šablony či potřebné metodiky a webináře k MAP (Místním akčním plánům). „Věříme, že na novém webu a sociálních sítích najde vedení škol jak potřebné dokumenty, tak přehled zajímavých seminářů či akcí, kterých se lze zúčastnit, nebo videa s jinými řediteli škol. Rádi bychom skrze naše komunikační kanály dali k dispozici vše, co jsme v projektu od roku 2016 vytvořili a pomohli ke sdílení znalostí a zkušeností z praxe mezi řediteli,“ říká Petr Valenta, manažer projektu SRP. „A školy, které prokáží, že jsou strategicky – tedy promyšleně a manažersky – řízené, dostanou na své dveře označení, pomyslnou „pečeť kvality“. Rodiče, zřizovatelé a všichni ostatní tak uvidí, že škola je skvěle vedená a stojí za to se o ni zajímat,“ vysvětluje Valenta další záměry projektu.

Jedním z ředitelů, kteří prošli projektem SRP je i Vojtěch Vrána, který vede Základní a mateřskou školu v městysu Nová Říše u Telče. Během účasti na projektu prošel mimo jiné i školeními leadershipu, začal více pracovat s kolegy – učiteli a delegovat práci. „Naši učitelé se podílejí na plánování chodu školy. Společně se pravidelně setkáváme. Na poradách vybíráme školní akce pro žáky, procházíme plán práce z uplynulého měsíce, hodnotíme, co se povedlo a další záležitosti. Mně se tím uvolnily ruce a mohu se věnovat více dalším povinnostem,“ pochvaluje si ředitel Vrána jednu z věcí, které mu jako řediteli ulehčují život. Tak jako ostatní ředitelé, i on na začátku září zahájil nejistý nový školní rok. Ve škole má zásobu roušek a desinfekce. Po uzavření škol začali v Nové Říši výuku na dálku přes platformu Microsoft Teams, kterou si jeho škola vyzkoušela už na jaře. Obrovskou výhodu v současné situaci vidí Vrána ve využívání Školy online. „Zavedli jsme elektronické žákovské knížky a třídní knihy. Spolupráce s rodiči se tímto posunula o další krok,“ popisuje ředitel.

Dveře své školy po dlouhé době v září otevřela i ředitelka Základní školy Václavské náměstí ve Znojmě, Renata Jahodová. Má za sebou dva roky v intenzivní podpoře (link) projektu SRP, kdy se za pomoci konzultantky projektu Marie Plevové mimo jiné naučila např. vytvořit SWOT analýzu, nastavila spolupráci se svými pedagogy, dokázala řídit složitou rekonstrukci jedné z budov a intenzivně pracovala například na nastavení komunikace s rodiči žáků. „V projektu jsme za pomoci konzultantky v loňském školním roce pracovaly například s Akčním plánem školy. Pro školní rok, který právě začal, jej připravujeme také,“ vysvětluje ředitelka Jahodová a k aktuální situaci dodává: „Věřím, že další krizi spojenou s pandemií covid-19 zvládneme. Doufám, že děti znovu doma na tak dlouhou dobu nezůstanou. Pokud ano, myslím, že to s pomocí on-line výuky zvládneme tak, jako na jaře. K dětem a k rodinám v naší škole se snažíme přistupovat individuálně, takže i na jaře jsme pomáhali, jak se dalo. A pokud se ukázalo, že někdo má s výukou na dálku obtíže, našli jsme řešení na míru,“ říká.

On-line podpora školám v době covidu z NPI ČR

S nastupující druhou vlnou pandemie koronaviru připravil NPI ČR online pomoc (nejen) pro ředitele a vedení škol. Soustředí se na webu covid.npi.cz. Podstránka „Burza inspirace“ slouží přímo ředitelům škol. Najdete zde informace, převzaté od MŠMT,OPVVV či krajských hygienických stanic.Všem ředitelům jsou také k dispozici FAQ – přehledné častokladené dotazy a odpovědi na ně. Na webu jsou k dispozici také videa, která poradí s distanční výukou, doučováním nebo psychologickou pomocí. Tým NPI ČR připravil také facebookovou skupinu Burza inspirace. Tam může vedení škol najít aktuality ze současného prostředí školy, sdílet své zkušenosti či poradit ostatním.

Kontakty pro média:

Jana Holcová (PR projektu SRP): e-mail: jana.holcova@npicr.cz, tel.: 777 800 184

Petr Valenta (manažer projektu SRP): petr.valenta@npicr.cz, tel.: 778 747 263 

www.vedemeskolu.cz

Facebook

YouTube  

www.npicr.cz

https://covid.npi.cz/

O projektu SRP

Projekt SRP Národního pedagogického institutu ČR, spolufinancovaný z Evropských fondů skrze MŠMT přes program OPVVV, běží od roku 2016. Zkratka SRP znamená Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. V projektu se ředitelé mateřských, základních i středních škol z celé ČR učí provádět vnitřní evaluaci školy, identifikovat silné a slabé stránky, stanovovat vize rozvoje školy a formulovat si cíle. Společně s konzultanty rozvoje školy, mentory a kouči podporuje projekt ředitele v tom, aby se stali lídry rozvoje školy. Nejen skrze 13 regionálních Center podpory pomáhá SRP vedení škol hledat cesty k naplnění cílů pomocí projektů tzv. šablon nebo při spolupráci s MAP. „Chceme pomoci tomu, aby v České republice bylo více škol, ve kterých budou učitelé rádi vyučovat a děti se rády učit,“ říká manažer projektu Petr Valenta. Více na:  https://vedemeskolu.npicr.cz/

Zdroj: Tisková zpráva, NPI ČR