Ředitelem CERMATu zatím zůstává Jiří Zíka

Vydáno: 2 minuty čtení

Ve výběrovém řízení na ředitele/ředitelku Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) byli jako vhodní uchazeči doporučeni dva kandidáti - stávající ředitel Ing. Jiří Zíka a RNDr.  Michaela Kleňhová.

Výběrová komise doporučila Michaelu Kleňhovou jako vhodnou uchazečku na prvním místě. Její koncepce obsahovala přesahy směrem k využití dat získaných z jednotných přijímacích zkoušek a maturit k další analytické práci, která povede ke zvýšení kvality ve vzdělávání. Stávající ředitel Jiří Zíka byl označen také jako vhodný uchazeč, umístil se na místě druhém.

"Z důvodu zajištění kontinuity výkonu činností souvisejících s předáním řízení CERMATu a již rozpracovaných procesů a postupů souvisejících s přípravou a zajištěním přijímacího řízení na střední školy a maturit v roce 2018 jsem rozhodl, že na dobu určitou v délce trvání jednoho roku, tj. do 30. 11. 2018, bude CERMAT řídit nadále pan Zíka. Vítězná uchazečka, paní Kleňhová, bude v tomto období zástupkyní ředitele pro oblast analýz a vnějších vztahů. Od 1. 12. 2018 by měla Michaela Kleňhová řízení CERMAT převzít," uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech.

Michaela Kleňhová působila jako ředitelka divize statistických informací a analýz Ústavu pro informace ve vzdělávání, na MŠMT pak jako vrchní ředitelka sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí a pověřená náměstkyně ministra pro legislativu a strategie, od roku 2014 pak pracovala v Českém statistickém úřadu na postu ředitelky sekce demografie a sociálních statistik. 

Ve výběrovém řízení pozici ředitele/ředitelky Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) konkurzní komise žádného z uchazečů jako vhodného kandidáta nedoporučila. Do doby jmenování nového ředitele/ředitelky na základě výsledku nového konkursního řízení pověřil ministr Štech od 15. 11. 2017 řízením NÚV náměstka pro řízení sekce vzdělávání MŠMT Mgr. Václava Pícla. Vypsání nového konkurzního řízení bude ponecháno na rozhodnutí nového ministra/ministryně.

Zdroj