Ředitelé ZŠ: Co musí ředitelé umět?

Vydáno: 2 minuty čtení

Veřejná debata s názvem Ředitelé ZŠ: Co musí ředitelé umět?

Virtuálně 8. září od 14:00 do 15:30

Jak by měl vypadat profil profil ředitele ZŠ v 21. století? Na ředitele ZŠ jsou kladeny  velmi různorodé  požadavky. Ředitel musí být dobrým učitelem, manažerem, leaderem, schopným vyjednávačem, obratným mediátorem, a musí zastávat mnoho dalších rolí. Rádi bychom se zamysleli nad potřebnými kompetencemi ředitelů ZŠ v širším slova smyslu. Další ze série debat Ředitelé ZŠ: Co musí ředitelé umět? se zaměří na právě na profil a tyto kompetence: 

  • Velmi velká různorodost požadavků na kompetence ředitele.
  • Specifická skupina, z níž se uchazeči rekrutují (učitelé).
  • Problematika dalšího vzdělávání při výkonu funkce.
  • Nejednotný popis role ředitele.

K veřejné debatě se můžete připojit na fb redakce Řízení školy 8. 9. 2021 ve 14 h.

Těmito a dalšími otázkami se budou zabývat tito odborníci:

  • Marie Gottfriedová, ředitelka ZŠ Trmice
  • Jindřich Kitzberger, Katedra andragogiky a managementu vzdělávání  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy; spolutvůrce Kompetenčního modelu
  • Hana Košťálová, ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu (PŠÚ), Ředitel naživo
  • Jan Mušuta, ředitel Odboru řízení regionálního školství, MŠMT

 Debatu moderuje Tomáš Feřtek, odborný konzultant, EDUin.

 

Zdroj: https://www.aspeninstitutece.org/event/reditele-zs-co-musi-reditele-umet/