Ředitelé, zástupci

Vydáno: 2 minuty čtení

V pondělí 14. října 2019 pro Vás máme připravené informace o reformě regionálního školství, rady při implementaci šablon či důležité informace k GDPR.

Přijdou za Vámi zástupci MŠMT, ČŠI, přední odborníci na GDPR ve školách či legislativu v oblasti vzdělávání.

Zaregistrujte se ještě dnes a zajistěte si místo na odborné konferenci Zástupce na cestě k úspěchu.

 

Program konference

Zástupce na cestě k úspěchu

(14. října 2019)

od 9:00 do 9:15 Zahájení, slovo úvodem
od 9:15 do 9:45 Kvalita vzdělávání pohledem regionálních specifik,
PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA, náměstek ústředního školního inspektora
od 09:45 do 10:05 Co se událo v oblasti ochrany osobních údajů od vstupu GDPR v účinnost,
Mgr. Alice Frýbová, advokátní kancelář Holubová advokáti s.r.o. 
od 10:05 do 10:25 Postup pro řešení šikany,
Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel centra primární prevence Jules a Jim
od 10:25 do 10:45 Přestávka na kávu
od 10:45 do 11:05 Podpora regionálního školství z pohledu šablon,
Ing. Marcela Čepelová, vedoucí oddělení administrace zjednodušených projektů MŠMT
od 11:05 do 11:50 Reforma financování regionálního školství,
PhDr.  Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu a garant legislativy pro Řízení školy a Mgr. Petra Schwarzová, ředitelka školy a lektorka se zaměřením na financování škol
od 11:50 do 12:10

Podpora? Rozhodně ano, ale…
PhDr. Václav Trojan, Ph.D., lektor, 
autor odborných publikací

od 12:10 do 12:40 Slavnostní vyhlášení výsledků 6. ročníku soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy Zlatá karabina
od 12:40 do 13:35

Přestávka na oběd

od 13:35 do 13:45

PREF – inspirace nejnovějšími přístupy ke vzdělávání,
Aleš Mohout,
 ředitel Economia Events

od 13:45 do 14:05

Mezinárodní aktivity jako cesta k úspěchu českých škol,
Ing. Dana Petrova, ředitelka Domu zahraniční spolupráce

 

od 14:05 do 14:25

Rodičovské segmenty při výběru základní školy a Q-sort analýza,
Mgr. Andrea Vedralová, autorka inovativního vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt

od 14:25 do 14:45

Demokracie ve škole: Jak zajistit, aby žáci měli za něco odpovědnost? A jak odpovědnost souvisí s demokracií ve škole?
Mgr. Tomáš Hazlbauer, ředitel CEDU

od 14:45 do 15:00

Happening #jsemlaskavec 2019,
Dominika Trčková, koordinátorka projektů #laskavec, Nadace Karla Janečka

od 15:00 do 15:10

Slavnostní zakončení konference

(„HSNPO“ (= Hostivařský skoro nezávislý popový orchestr žákyň a žáků ZUŠ Hostivař)

Organizátoři konference si vyhrazují právo z organizačních důvodů změnit čas a pořadí příspěvků v rámci sekce.

Zdroj: https://www.zastupcekonference.cz