Ředitel Urban na semináři vychovatelů školních družin

Vydáno: 2 minuty čtení

Tento pátek a sobotu se konal Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů. Akce proběhla v konferenčním sále Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání v Praze a pořádal ji Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Asociací vychovatelů školských zařízení. Seminář navštívilo na 170 pedagogických pracovníků z celé republiky.

Už třináctý ročník semináře zahájila v úvodu ředitelka NIDV Helena Plitzová, přičemž přivítala všechny jeho účastníky: „Národní institut pro další vzdělávání připravil v roce 2018 v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání celkem 56 vzdělávacích programů, ve kterých se proškolilo celkem 1073 účastníků. Součástí aktivit NIDV v této oblasti jsou mimo jiné i nově zřízené webové stránky, kde mohou pedagogové a pracovníci věnující se dětem a mládeži v jejich volném čase najít jak metodické materiály, publikace a aktuality, tak i náměty a inspiraci pro svoji činnost,“ upozornila přítomné ředitelka Plitzová.

Poté vystoupili se svými příspěvky také ředitel odboru pro mládež MŠMT Michal Urban, který má kromě jiného v kompetenci právě zájmové vzdělávání a mimoškolní aktivity, a dále náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys„Vzdělávání se neodehrává jen ve vyučovacích hodinách, ale kdykoli a kdekoli, ve škole, družině, školním klubu, na zahradě, v lese, před monitorem nebo displejem,“ upozornil na důležitost neformálního vzdělávání náměstek a pokračoval: „A právě vychovatelé mohou udělat mnoho pro to, aby čas strávený ve škole byl pro děti přínosem,“ dodal.

Součástí programu celostátního setkání bylo i jedenáct takzvaných vzdělávacích dílen, v nichž se pod vedením zkušených lektorů vychovatelky seznámily s aktuálními tématy zájmového a neformálního vzdělávání a s novými trendy výchovné práce. Obsahové zaměření dílen vznikalo v návaznosti na strategické dokumenty ministerstva školství a rovněž vycházelo z evaluačních dotazníků účastníků předešlého ročníku.

V průběhu semináře mohli účastníci zhlédnout také výstavu prací žáků školních družin a klubů a nabídku dalších vystavovatelů, jejichž produkty jsou zaměřeny na děti a mládež. Na programu byl i křest publikace Nápady – náměty – inspirace nejen pro vychovatelky školních družin, kterou právě Národní institut pro další vzdělávání vydal.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/reditel-urban-na-seminari-vychovatelu-skolnich-druzin