Redaktorka Zlámalová zkritizovala klimatický kurz Člověka v tísni. Aniž by kurz kdy viděla

Vydáno: 4 minuty čtení

Reagujeme na článek "Výchova Gret v Čechách", který před časem napsala redaktorka týdeníku Echo Lenka Zlámalová. Zlámalová v článku kritizuje Člověka v tísni za to, že způsobuje u mladých lidí strach z ekologické katastrofy. Zejména se zaměřuje na náš kurz o klimatické změně určený pro učitele - který ovšem vůbec neviděla. Bohužel má autorka také nejasnosti ve způsobu financování naší organizace a zároveň mylně považuje Člověka v tísni za politický subjekt.

Rádi bychom uvedli na pravou míru několik chyb a zavádějících informací, které se objevily v textu Lenky Zlámalové. Autorka se pokusila analyzovat příčiny "strachu z blížící se ekologické katastrofy" u mladých lidí, který má podle výzkumu Medianu 71 procent mladých, nikoli 68 procent, jak píše, ale to je nepodstatný detail. Jako hlavní viníky uvádí veřejnoprávní média, zejména rádio Wave a neziskovky, jmenovitě Člověka v tísni, a jako příklad uvádí kurz o klimatu spuštěný před necelým měsícem. Ten sice neviděla, ale jeho krátká anotace na webu jí umožňuje rozvinout fantazie o "politických neziskovkách", jejichž funkcí je podle jejích slov vytvářet katastrofické vize za veřejné peníze. 

Jak učit o změnách klimatu a globálním oteplování? Vyzkoušejte si náš nový online kurz Klimatická změna!

Stejně volně postupuje při "analýze" rozpočtu Člověka v tísni. Pokud by se pokusila o podrobnější rozbor financování, možná by zjistila, že z jí uváděných 86 milionů na "politickou divizi, která se snaží ovlivňovat to, co se děti učí ve školách", jdou tři čtvrtiny na festival dokumentárních filmů Jeden svět a podporu dětí ze sociálně vyloučených lokalit, přičemž část peněz pochází od individuálních dárců a ze soukromých zdrojů, nikoli ze státního rozpočtu, jak píše (viz výroční zpráva, str. 73). Kritiku zaměření a cílů kurzu si pak Lenka Zlámalová vyloženě vyfabulovala ze stručné webové anotace, aniž by se pokusila zjistit, co je obsahem zmíněného on-line kurzu.

"Pozoruhodná je zmínka o poznatcích ze společenskovědní oblasti. Nejspíš to bude referování o tom, jak se boj proti klimatické změně stal hlavním politickým tématem a jak je potřeba se atmosféře doby přizpůsobit," děsí své čtenáře Zlámalová. Pokud se jí to povedlo, rádi bychom věci uvedli na pravou míru.

Pokud nám nevěříte, přesvěčte se sami

Cílem kurzu je nabídnout učitelům, kteří chtějí o změně klimatu učit, informace založené na pozorování dopadů probíhajících klimatických změn a stále se zpřesňujících předpovědí vývoje globálního klimatu vycházejících z aktuálních vědeckých poznatků.

Informace o tom, jak je možné se na změnu klimatu adaptovat a jak je možné ji zmírňovat, včetně konkrétních příkladů, a jak se ke změně klimatu staví globální společenství či jednotlivé státy. Chceme učitelům nabídnout nástroje a zdroje informací, které jim pomohou o změně klimatu učit tak, aniž by to vedlo k podpoře apatie či ignorace. A aby výuka o fenoménu, který ovlivňuje náš život již dnes, v žácích podporovala naději, že klimatickou krizi lze zvládnout. V kurzu se nezaměřujeme na klimatickou politiku, to necháváme v kompetenci politikům. Kurz je faktický, nikoli aktivistický. Pokud tomu snad Lenka Zlámalová z nějakého důvodu přesto nevěří, je možné se do kurzu zapsat a přesvědčit se na vlastní oči.

 

ONLINE KURZ KLIMATICKÁ ZMĚNA JE OTEVŘENÝ PRO VŠECHNY ZÁJEMCE ZDARMA. VYZKOUŠEJTE SI HO NA VLASTNÍ KŮŽI!

Zdroj: https://www.clovekvtisni.cz/redaktorka-zlamalova-zkritizovala-klimaticky-kurz-6321gp?fbclid=IwAR114EF3SMf9NiReh7i7LdazksRqkd0FGFhPH_470R2paYwVDuPai5fwFjs

Pro Úplnost zde uvádíme i článek Týdeníku Echo ze dne 3. ledna 2020

LENKA ZLÁMALOVÁ si v něm klade otázku: "Kde se ten katastrofismus v mladých bere?" ECHO24