Reakce náměstka Štecha ke vzdělávání dvouletých dětí

Vydáno: 6 minut čtení

Reakce náměstka ministryně školství Stanislava Štecha na tiskovou zprávu z konference Budoucnost předškolního vzdělávání, kterou některá média otiskla s titulky a vyzněním, že dvouleté děti do mateřských škol nepatří.        

Řízení školy onlineVarovný titulek „dvouleté děti do školky nepatří“ patří do jakéhosi ideálního světa, který neexistuje. Odpovídá obrazu dobře zajištěné středostavovské rodiny, která si může dovolit, aby jeden z rodičů o dítě pečoval doma do vyššího věku dítěte nebo má na zaplacení domácí chůvy.

Situace v této zemi je však taková, že již dnes je 12% všech dětí v mateřských školách mladších tří let. A to bez nějaké zvláštní podpory a nároků na zvláštní podmínky. Z toho, že novela zákona nově dává od r. 2020 rodičům právo je do mateřské školy umístit, nijak neplyne, že je to povinnost nebo dokonce, že je to nějaký státní nátlak na to, aby tomu tak bylo. Nehledě na to, že podle podmínek rodiny není nutné je ve školce ponechávat celých 8 hodin. 

Obecná konstatování, že instituce rodinu nahradit nemůže nebo že odborníci nenahradí rodiče, jsou pak při stavu dnešního psychologického poznání banalitou, která nijak nesouvisí s onou možností poskytnout místo ve školce i dvouletým. Vždy totiž záleží na podmínkách, kvalitě péče, její individualizaci, spolupráci rodiny a školy. Tvrdit obecně, že „může být poškozen jejich vývoj“ je opět nedoloženým strašením. Ano, může. Ale to může nastat i v případě dětí starších, pokud nejsou podmínky pro kvalitní pedagogickou práci v instituci a dobrá komunikace s rodinou.

Mnohaleté zkušenosti zemí, ve kterých je docházka dětí mladších tří let běžná, neukazují na nějaká poškození psychického vývoje populace.  

Zřejmě ještě dlouho nebudeme mít takové sociální podmínky, abychom mohli univerzálně prosadit ideálně učebnicový psychologický model rodiny věnující se tři a více let dětem doma. Pak je ovšem nutné místo obecného moralizování něco dělat pro to, aby rodiče mohli uživit rodinu a jejich malým dětem byla poskytnuta stále kvalitnější péče na nezbytně nutnou dobu v mateřské škole. 

 

Jeden ze zmiňovaných článků:

Pro vývoj dvouletých dětí může být pobyt ve školce problematický, tvrdí psycholog

Řízení školy onlineUmisťování dvouletých dětí do mateřských škol bude vždy problematické a z hlediska jejich vývoje nevhodné. Na pondělní konferenci Budoucnost předškolního vzdělávání to řekl psycholog Václav Mertin. Školka jako instituce podle něj nemůže nahradit rodinné prostředí, které děti ve dvou letech potřebují. Ministerstvo školství s jeho varováním nesouhlasí.

„Rodinné prostředí poskytuje něco charakteristického, co instituce nenahradí,” uvedl Mertin. Podle něj jsou zřejmé sociální důvody, které vedou rodiny k tomu, aby dávaly dítě do školky, ale z hlediska pedagogicko-psychologického nejsou přijatelné.

„My bychom měli investovat do rodiny a místo toho zkoušíme hledat řešení v instituci. Těžko si přitom myslet, že odborníci nahradí dvouletému dítěti maminku a tatínka,” řekl.

Mají mít právo všechny dvouleté 

V obecních mateřských školách bylo v tomto školním roce 41 726 dětí, kterým v září ještě nebyly tři roky. Je to 12 procent všech dětí v těchto školkách. Školský zákon přijímání dvouletých dětí umožňuje od roku 2005, podle loňské novely ale budou mít od roku 2020 právo na školku rodiče všech dvouletých dětí.

Podle ministerstva školství jsou tyto děti přijímány obecně čím dál častěji, protože se hlásí méně starších dětí. Přispívá k tomu také rozšiřování kapacit mateřských škol.

Řízení školy onlineMertin: Maximálně čtyři hodiny

Mertin upozornil, že dvouleté dítě si teprve vytváří pevnou vazbu k lidem kolem sebe, která vzniká od prvního roku života, ale ve dvou letech ještě není hotová. Potřebuje tuto vazbu dotvořit a instituce mu v tom nemůže pomoci.

„Rodinné prostředí poskytuje něco charakteristického, co instituce nenahradí,” uvedl Mertin. Podle něj jsou zřejmé sociální důvody, které vedou rodiny k tomu, aby dávaly dítě do školky, ale z hlediska pedagogicko-psychologického nejsou přijatelné.

„My bychom měli investovat do rodiny a místo toho zkoušíme hledat řešení v instituci. Těžko si přitom myslet, že odborníci nahradí dvouletému dítěti maminku a tatínka,” řekl.

„Pokud je malé dítě ve školce od osmi do 17 hodin, tak je to moc dlouho. Nelze se pak divit, že se rozpadají rodinné a jiné vztahy,” řekl. Učitelé by proto podle něj měli rodičům zdůrazňovat, že by dítě ve školce neměli nechávat déle něž čtyři hodiny, nebo aspoň ne každý den.

Neverbální komunikace

Vzhledem k odlišným potřebám dvouletých dětí ve srovnání s tříletými, s nimiž mají učitelky výrazně větší zkušenosti, vydalo ministerstvo na začátku loňského září materiál s informacemi pro mateřské školy.

Doporučení, jak mají postupovat, jsou obecného charakteru. Školky by například měly vycházet vstříc individuálním potřebám, například spánku. Pro hygienu je možné využívat nočníky. Stravování dvouletých dětí se řídí podle stejných norem jako starších dětí.

Mertin zdůraznil, že v odlišném přístupu k dvouletým dětem nejde jen o to, že některé budou učitelky muset přebalovat.

„Jde i o komunikaci. Ty děti vyžadují velmi individuální přístup. Komunikují hodně neverbálně a je nesprávné je hromadně k něčemu nutit. Musí se nechat dospět,” uvedl psycholog. Zapochyboval přitom, zda je to v silách personálu mateřských škol.

Řízení školy onlineŽádný státní nátlak

„Tvrzení, že dvouleté děti do školky nepatří, spadá do jakéhosi ideálního světa, který neexistuje. Odpovídá obrazu dobře zajištěné středostavovské rodiny, která si může dovolit, aby jeden z rodičů o dítě pečoval doma do vyššího věku dítěte nebo má na zaplacení domácí chůvy,” oponuje náměstek ministryně školství Stanislav Štech.

Již nyní je podle něj 12 procent všech dětí v mateřských školách mladších tří let, a to bez nějaké zvláštní podpory. „Z toho, že novela zákona nově dává od roku 2020 rodičům právo je do školky umístit, nijak neplyne, že je to povinnost nebo dokonce nějaký státní nátlak,” dodal Štech.

„Mnohaleté zkušenosti zemí, ve kterých je docházka dětí mladších tří let běžná, neukazují na nějaká poškození psychického vývoje populace,” uzavřel.

Zdroj MŠMT

Zdroj Novinky.cz