Reakce na zavádějící informace MF Dnes

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se zcela distancuje od tvrzení, které bylo prezentováno v dnešním vydání deníku MF DNES v článku s názvem „Sáblíková bez peněz“, že je ohrožena příprava reprezentantů.

Řízení školy onlineV České republice je příprava prakticky všech reprezentantů zajištěna v resortních sportovních centrech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Resortní centra mají plně zajištěno financování v meziročním navýšení z 397 milionů korun v roce 2016 na 483 milionů korun v roce 2017, tedy o 86 milionů korun více. Všechny prostředky jsou na účtech center. Reprezentanti zařazení do těchto resortních center vybojovali téměř všechny olympijské medaile.

Sportovní svazy dostaly vyplaceny dotace v programu I na zajištění reprezentace, kdy v roce 2016 obdržely 381 milionů korun, letos bylo vyplaceno 593 milionů korun, tedy o 212 milionů korun více.

Meziročně se dotace pro zajištění reprezentace celkově navýšily o 298 milionů korun, tedy o 38 % a překročily 1 miliardu korun.

Příprava reprezentantů tak rozhodně nemůže být ohrožena, všechny prostředky jsou vyplaceny.

Na talentovanou mládež v programu II bylo vyplaceno 515 milionů korun, tj. o 191 milionů korun více než v roce 2016.

Situaci s dotacemi některých svazů v meziročním srovnání ukazuje tabulka. Některé svazy, které přinášejí v posledních letech největší radost českým fanouškům, již přesáhly v součtu dotací minulý rok a ještě čekají na přerozdělení dalších 1,6 miliardy korun v programech, které MŠMT bude administrovat v průběhu července a srpna.

Sporty

 

Celkem 2016

Dosud 2017

FOTBAL

308 828,30

178 259,50

LEDNÍ HOKEJ

87 439,80

110 891,00

ATLETIKA

114 247,10

100 829,40

BASKETBAL

80 011,50

84 816,70

TENIS

78 822,40

66 691,20

KANOISTIKA

52 004,60

51 105,80

VESLOVÁNÍ

28 795,10

28 212,00

BIATLON

28 480,70

22 720,00

JUDO

15 196,70

15 678,90

RYCHLOBRUSLENÍ

7 127,50

9 786,60

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech však situaci intenzivně řeší. Ihned po svém jmenování se sešel se zástupci svazů a 23. června MŠMT vyhlásilo v programu V. druhou výzvu, do které se svazy mohou hlásit do 7. července.

MŠMT disponuje všemi údaji o dotacích sportovním svazům v minulých letech, nová metodika může přinést jiné rozdělení, ale vzhledem k velkému meziročnímu nárůstu celkových dotací nemůže ohrozit činnost svazů.

Zdroj