Reakce MŠMT k maturitnímu testu z AJ

Vydáno: 2 minuty čtení

V těchto dnech probíhají jednání validačních komisí CZVV a odborných komisí MŠMT k maturitním testům. Komise zadání testů posuzují z mnoha pohledů, mimo jiné i to, zda jsou  v souladu s katalogy požadavků pro jednotlivé zkušební předměty, tedy zda je v nich zahrnuto učivo, které by žáci měli znát. 

V souvislosti s kritikou zadání testů z AJ uvádíme, že ředitelka CZVV předá tyto podněty ihned zmiňovaným komisím k posouzení. Bez stanoviska jak validační, tak odborné komise nelze činit závěry týkající se obtížnosti či správnosti testů a jejich souladu s katalogy požadavků, které podrobněji zpřesňují učivo stanovené v rámcových vzdělávacích programech jednotlivých oborů vzdělání. Proto se do doby ukončení validačního procesu a konečného posouzení testů k obtížnosti úloh ani k výsledkům didaktických testů nelze vyjadřovat. Nezávislá odborná komise zasedá v pondělí, vyjádřit se tedy lze až po ní.

V případě, že v průběhu testu nebyly zajištěny v jednotlivých případech škol odpovídající organizační podmínky pro konání zkoušky, a toto bylo zaznamenáno v jejím průběhu do protokolu z učebny, případně ze zkušebního místa, pak v případě odvolání může MŠMT rozhodnout o náhradním termínu pro žáka. Pokud by bylo zadání skutečně chybné, pak bude, samozřejmě, zjednána náprava.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/reakce-msmt-k-maturitnimu-testu-z-aj