Reakce ministra školství na dopis školských odborů

Vydáno: 5 minut čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga zareagoval na dopis, který předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík poslal předsedovi vlády a ministrům.

Vážený pane předsedo,

reaguji na Váš dopis ze dne 31. 10. 2019, ve kterém pokládáte otázku, v čem spočívá vládní priorita školství. O tom, že je školství pro současnou vládu skutečnou prioritou, svědčí mj. to, že od roku 2018 dramaticky roste reálný objem prostředků na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků. Od mého nástupu do funkce došlo k růstu 

objemu prostředků na platy (včetně odvodů) v roce 2018 o 12,3 mld. Kč, což zabezpečilo růst platů pedagogů o více než 10 %nepedagogů pak o 11,5 %, v roce 2019 jdou do platů prostředky ve výši 15,5 mld. Kč navíc oproti roku 2018, což vytváří předpoklad pro další dynamický růst platů pedagogů o 15 %, a nepedagogů o 10 %. Pro rok 2020 máme zajištěný objem prostředků ve výši 13,4 mld. Kč, což bude znamenat růst platů pedagogů o 10 % a nepedagogů o cca 10 %. Tento bezprecedentní růst je rovněž doprovázen i doposud ojedinělým závazkem vlády na navýšení prostředků na platy pedagogů i pro rok 2021 o nejméně 9 procent, což znamená nárůst objemu prostředků o dalších minimálně 11 miliard korun.

Již v této chvíli je tak jisté, že celkové navýšení ročního objemu prostředků do platové oblasti v regionálním školství bude mezi roky 2018 až 2021 minimálně 52,1 miliardy korun.

A nejsou to jediné peníze, které směřují do naplňování školství coby priority vlády.Nad rámec těchto prostředků se nám např. pro rok 2020 podařilo vyjednat další prostředky pro regionální školství, jako například na zvýšení kvality vzdělávání v mateřských školách, navýšení počtu nepedagogických pracovníků ve školách apod., a to v celkovém objemu další 6,6 miliardy korun. Navíc tato vláda během posledních let masivně investuje do školské infrastruktury – do staveb, oprav a rekonstrukcí mateřských a základních škol šlo zatím zhruba 8,5 miliardy korun.

Z výše uvedeného je zcela jednoznačně vidět, že školství je po dvaceti letech opravdovou prioritou vlády.

Bez komentáře pak raději ponechám skutečnost, že po celou dobu používáte ke svým propočtům špatná čísla, jejichž nerelevance Vám byla opakovaně vysvětlena, a to naposledy na včerejší schůzce (31. října 2019) s ekonomickou náměstkyní RNDr. Zuzanou Matuškovou. Ve světle těchto skutečností si pevně stojím za tím, že vyhlášení stávky není na místě

S pozdravem

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

 

Dopis předsedy školských odborů Františka Dobšíka ministrům:

Vážená paní ministryně,
vážený pane ministře,

na tiskové konferenci 30. 10. 2019 k výsledkům jednání vlády oznámil premiér A. Babiš také záměr navýšit platy pedagogických pracovníků v tabulce platových tarifů o 8 % a zbylá 2 % ponechat v nadtarifní složce platu. Na jednání vlády má být následně předložena ministryní práce a sociálních věcí J. Maláčovou tarifní tabulka podle tohoto zadání.

Pokud uvedené vyjádření pana premiéra znamená, že se stávající platové tarify pedagogů mají zvýšit ve všech platových třídách a stupních o 8 %, jde o překvapivé řešení zcela negující dosavadní průběh jednání zástupců vlády a sociálních partnerů a očekávání školských odborů i ředitelů škol. Původní návrh ministra školství R. Plagy zvýšit jednotně všechny platové tarify o 2 700 Kč byl označen odbory i zástupci zaměstnavatelů za nepřijatelný. Stanovisko ČMOS PŠ k tomuto návrhu přikládám.

Ze srovnání návrhu ministra školství a představy o zvýšení tarifů o 8 % vyplývá, že toto zvýšení o 8 % by bylo přínosné pro velmi malou část pedagogických pracovníků (reálně pouze u 7 tarifních sazeb ze 70). Aby výsledkem jednání na této úrovni bylo nakonec zhoršení výchozího stavu, je naprosto neobvyklé, zarážející a vyvolávající otázku, v čem že tedy spočívá priorita školství. Přitom prostor pro řešení a nalezení kompromisu existoval a existuje. ČMOS PŠ je připraven jednat o zvýšení platových tarifů o 9 %.

Ovšem vyjádření předsedy vlády jde interpretovat i tak, že objem finančních prostředků, které jsou rozpočtovány pro zvýšení platů pedagogů o 10 % bude
rozdělen v poměru 8 ku 2, tedy 80 % objemu do zvýšení tarifů a 20 % objemu do zvýšení nadtarifních složek. V tomto smyslu se vyjadřoval na jednání s odbory a řediteli škol i předseda vláda – kde mluvil o dělení 75 % tarify a 25 % nadtarifní složky.

Vážená paní ministryně, vážený pane ministře, nepochybuji o tom, že cílem vlády je podpořit rozvoj školství. Vytvoření dobrého platového systému pro pedagogy je nedílnou součástí takového úsilí. Očekávám, že před svým rozhodnutím pečlivě a objektivně zvážíte všechny argumenty a předložená fakta.

S pozdravem

Mgr. František Dobšík, předseda ČMOS PS