Putovní výstava fotografií představí desítku projektů podpořených z OP VVV

Vydáno: 2 minuty čtení

V pátek 18. května 2018 bude na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze zahájena venkovní putovní výstava fotografií projektů, které získaly evropské dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). V průběhu dalších měsíců bude výstava k vidění i v Českých Budějovicích, Plzni, Brně a Ostravě.

Prostřednictvím tohoto operačního programu v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) získalo dosud finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů téměř 7 000 projektů. Fotografie deseti z nich si díky putovní výstavě můžete od 18. května do 22. října 2018 postupně prohlédnout v rámci venkovních expozic v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Brně a Ostravě.

„Škála podpořených projektů je opravdu široká, protože OP VVV podporuje regionální školství, vysoké školy i výzkum a vývoj. Pro výstavu jsme vybrali projekty mateřských, základních a vysokých škol reprezentující všechny tyto oblasti,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT.

Fotografie přibližují například, jak vypadá podpora předškolního vzdělávání, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem nebo matematické a čtenářské kluby. Další snímky zachycují vědecké projekty, které se zabývají obnovitelnými zdroji, patogeny, nanotechnologiemi nebo robotikou.


Kde a kdy si výstavu můžete prohlédnout

Praha: 18. 5. – 18. 6. 2018, náměstí Jiřího z Poděbrad

České Budějovice: 19. 6. – 18. 7. 2018, Senovážné náměstí

Plzeň: 19. 7. – 20. 8. 2018, Kopeckého sady

Brno: 21. 8. – 20. 9. 2018, Malinovského náměstí

Ostrava: 21. 9. – 22. 10. 2018, Husovy sady

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů
Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1


Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz  

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/putovni-vystava-fotografii-predstavi-desitku-projektu