První setkání členů DigiKoalice a zapojených

Vydáno: 2 minuty čtení

Dne 26. ledna 2017 se na MŠMT uskutečnilo společné jednání členů České národní koalice pro digitální pracovní místa (dále DigiKoalice) a zájemců o aktivity této platformy. Přibližně 50 účastníků akce se seznámilo se sítí národních digitálních koalic, které už v Evropě existují ve 13 státech a diskutovali se zástupci koordinační skupiny DigiKoalice o plánu a aktivitách koalice na rok 2017.

Do koordinační skupiny DigiKoalice jsou nominováni zástupci na úrovni náměstků příslušných ministrů z těchto institucí – MŠMT, MPSV, MPO, Úřad vlády ČR – koordinátor digitální agendy ČR a místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace. Dále je členem koordinační skupiny zástupce sekce vzdělávání z MŠMT a digitální šampion ČR.

Řízení školyKontaktním místem DigiKoalice je v ČR Národní ústav pro vzdělávání (www.nuv.cz), skrze který je koordinován příjem dalších zájemců o členství v DigiKoalici (registrační formulář na stránce https://goo.gl/h7PjSZ) a jsou propagovány měřitelné závazky jednotlivých členů DigiKoalice (viz vzor na http://www.linkedpolicies.eu/pledge/pledges.php).

DigiKoalice chystá další setkání na začátek března 2017. Zájemci o aktivity DigiKoalice mohou podepsáním Memoranda získat přístup k informacím a novinkám ze  vzájemného dialogu členů DigiKoalice k tématice digitálních dovedností pro vzdělávání, svět práce a kariérní růst každého jednotlivce.

Kontaktní údaje DigiKoalice:digikoalice@nuv.cz, telefon 774090047 (tajemník DigiKoalice)
https://twitter.com/DigiKoalice

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/prvni-setkani-clenu-digikoalice-a-zapojenych-statnich-uradu-1