První pomoc pro školy při zápisech do prvních tříd

Vydáno: 3 minuty čtení

Zápisy do prvních tříd letos probíhají v narychlo upraveném režimu bez přítomnosti dětí. Právníci radí, co udělat pro to, aby zápis proběhl efektivně a správně.

Zápis k povinné školní docházce probíhá od 1. do 30. dubna a letos se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Součástí zápisu tedy nebude motivační část, ale pouze formální část. „Pokud škola již před vypuknutím pandemie uveřejnila informace o organizaci a průběhu zápisů včetně kritérií přijetí a popisu formálních a jiných částí zápisu na webových stránkách, je nutné tyto informace aktualizovat,“ upozorňuje advokátka Alice Frýbová ze společnosti Holubová advokáti. Škola by na svém webu tedy měla uvést informace o organizaci a průběhu zápisu včetně kritérií pro přijímání žáků, počet přijímaných žáků a informaci o tom, že motivační část někdy zvaná pohovor se neuskuteční. Důvodem je to, aby rodiče věděli, jak mají v této mimořádné situaci postupovat.

Jaké dokumenty má škola přijímat?

Škola může přijímat žádosti, které budou vyplněny osobně nebo zaslány poštou, datovou schránkou či e-mailem s elektronickým podpisem. „Upozorňujeme, že nelze přijímat prosté e-maily bez elektronického podpisu a zprávy z datové schránky společnosti, kde je jeden ze zákonných zástupců společníkem či jednatelem nebo vlastníkem společnosti,“ říká advokátka Alice Frýbová. Znamená to, že pokud zákonný zástupce dodá žádost elektronicky pouze naskenovanou či jinak bez originálního podpisu, nesplnil by požadavky a škola by tak žádost správně vůbec neměla posuzovat. Je však možné, aby rodič do pěti dnů žádost podle zákonných požadavků doplnil.

Školy často požadují jako přílohu žádosti i rodný list dítěte. Měla by tedy škola po rodičích v nouzovém režimu požadovat i jeho úředně ověřenou kopii přiloženou k přihlášce? MŠMT dovoluje, aby součástí přihlášky byla kopie rodného listu. „Nicméně domníváme se, že je to nadbytečné. Je odpovědností rodiče dodat správné a úplné informace. Pokud škola pochybuje o správnosti údajů, může ověřit jejich správnost v součinnosti se zřizovatelem. Ve smyslu GDPR by měl být zachován princip minimalizace osobních údajů,“ říká advokátka Alice Frýbová ze společnosti Holubová advokáti. Podle právníků tedy ani úředně ověřená ani prostá kopie rodného listu k přihlášce přiložená být nemá.

 

Zdroj: Tisková zpráva, Holubová advokáti, s. r. o.